Thứ Tư tuần 24 Thường niên

Lễ suy tôn Thánh Giá

 

Suy niệm Phi-líp-phê 2:6-11

 

Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.  (Phi-líp-phê 2:8)

 

          Hình thức của cây Thánh giá thật là đơn giản.  Chỉ có hai đường ngang dọc, nhưng toàn bộ Tin Mừng lại có thể gặp thấy trên hai đường ấy.  Bạn hãy hình dung một đường dọc từ Thiên Chúa đi xuống và gặp đường ngang chân trời.  Ngay tại đó, ở giữa là nơi trời và đất gặp nhau.  Cũng chính ở giữa là nơi mọi sự được biến đổi.

          Đó chính là sức mạnh của thập giá có phải không?  Sứ điệp tình yêu hy sinh và lòng thương xót của thập giá cũng rất đơn giản đến nỗi chúng ta có thể dễ dàng áp dụng sứ điệp ấy vào từng lãnh vực cuộc sống chúng ta, đồng thời cũng là sứ điệp không một ai trong những thần học gia sáng giá nhất thế gian vẫn không hiểu được những mầu nhiệm của sứ điệp ấy.

          Hôm nay chúng ta nâng cao thánh giá Chúa Ki-tô lên, vì đó là nơi trời và đất giao nhau.  Thiên Chúa chủ ý chọn dấu hiệu này cho hết mọi người nào tin, vì đó là khẩu hiệu phổ quát nói lên tình yêu của Người (Gio-an 3:16).  Người ước ao toàn thế giới hãy hiệp nhất dưới cây thập giá.  Nhưng dù thánh giá là phổ quát, thì thánh giá còn là của từng người chúng ta nữa.  Chúa Giê-su đã chịu đóng đinh trên đó vì bạn.  Người muốn tình yêu của Người gặp gỡ từng tế bào của con người bạn.  Người muốn bạn biết rằng mọi sự từ trong đầu óc đến con tim của bạn đều có thể được trời cao chạm tới.

          Điều này thật là đẹp, nhưng có tính cách lý thuyết.  Đích xác chúng ta làm sao có thể mời trời cao đến với mọi lãnh vực của đời sống chúng ta?  Để làm được như vậy, chúng ta hãy nhớ đến những người Ít-ra-en trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Sự sống đã tràn ngập nơi họ khi họ ngước mắt nhìn lên con rắng đồng trong sa mạc.  Vậy bạn cũng có thể bắt đầu bằng cách hãy tưởng tượng đang nâng cao thánh giá lên.  Hãy ngắm nhìn Chúa Giê-su trên đó, Người đang đổ hết máu ra vì bạn và toàn thế giới.  Hãy nghĩ về lòng từ ái và nhân lành của Thiên Chúa được biểu lộ trên đó.  Bạn cứ tiếp tục chăm chú nhìn vào thánh giá, rồi ân sủng sẽ tràn lan trên bạn và làm cho trái tim bạn mềm mại.

          Thánh giá là dấu hiệu vĩ đại nhất nói lên chiến thắng của Chúa Giê-su trước tội lỗi và sự chết.  Thánh giá nói với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi Người tự nguyện đem trời cao xuống với đất thấp, thậm chí cả sau khi chúng ta đã sa vào tội lỗi.  Vậy hôm nay bạn hãy vui lên và ăn mừng.  Hãy vinh danh Thiên Chúa và cảm tạ Người vì ân huệ cao cả này.  Hãy thưa với Người rằng bạn muốn lãnh nhận phúc lành sâu xa nhất của Người, đó là thiên đàng trong tâm hồn bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa về thánh giá.  Xin Chúa giúp con nâng cao thánh giá lên trong linh hồn và tâm trí con”.