Chúa Nhật tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 16:1-13

 

Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ.  (Lu-ca 16:13)

 

          Có khi nào bạn nghe nói một người trúng xổ số nhưng họ lại đang hấp hối không?  Lo lắng là sự khích động có thể ngoài sức chịu đựng của ông ta, nên gia đình ông đến nhờ cha xứ báo cho ông biết tin vui.  Khi cha xứ nói với ông ta rằng ông đã trúng 10 triệu đô-la, ông trả lời:  “Con muốn cho giáo xứ một nửa số tiền ấy”.  Cha xứ quá bất ngờ nên ngài đã bị đột quỵ.  Câu chuyện tiếu lâm này dạy chúng ta rằng tiền bạc có thể ảnh hưởng mạnh trên chúng ta.

          Bài Tin Mừng hôm nay hỏi chúng ta:  “Đâu là thái độ của bạn đối với tiền bạc?”  Đây là một số ý tưởng giúp bạn có câu trả lời.

          Thứ nhất, sở hữu tiền bạc không phải là một tội.  Chỉ có yêu tiền bạc mới phân cách chúng ta khỏi Chúa.  Chúa Giê-su muốn Người phải là số một trong cuộc sống chúng ta, vượt trên tiền bạc và của cải của chúng ta.

          Thứ hai, Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy quản lý tốt tiền bạc của chúng ta.  Người muốn chúng ta phải khôn ngoan, lương thiện và có trách nhiệm.  Đừng khi nào chúng ta để cho tính tham lam hoặc bất lương bá chủ chúng ta.  Ngược lại, chúng ta hãy sử dụng tiền bạc của mình cách khôn ngoan, hãy khéo léo đầu tư và hãy quảng đại hết sức có thể.

          Thứ ba, dâng cúng cho nhà thờ và các cơ quan bác ái, dù chúng ta chỉ có thể cho một số ít thôi, thì đó là điểm chính nói lên tinh thần quản lý của chúng ta.  Kinh Thánh kêu gọi chúng ta hãy lắng nghe “tiếng kêu cứu của người nghèo khổ” (Châm ngôn 21:13).  Chúng ta có thể chắc chắn rằng mỗi khi chúng ta cho đi những kho tàng trần gian này thì Chúa sẽ lấy kho tàng thiên quốc, tức “nơi ở vĩnh cửu” (Lu-ca 16:9), mà ân thưởng cho chúng ta.

          Sau hết, bạn hãy nhớ là tiền bạc của bạn không thuộc về bạn;  nó thuộc về Thiên Chúa.  Khi chết, bạn không còn sở hữu được tiền bạc nữa.  Cho nên, bạn có thể cho con cái bạn hoặc cho những công cuộc bác ái.  Tuy nhiên tiền bạc sẽ tuyệt đối là vô ích đối với bạn.  Cách duy nhất để làm cho tiền bạc trở nên quan trọng, là bạn sử dụng nó để giúp đỡ người khác:  gia đình, bạn hữu, Giáo Hội, và người nghèo.

          Tiền bạc là vấn đề rất phức tạp và dễ gây xúc động, cho nên bạn hãy xin Chúa Thánh Thần giúp bạn làm sao có cái nhìn đúng đắn về tiền bạc.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy con biết làm một người quản lý tốt”.