Thứ Ba tuần 25 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 119:1, 27, 30, 34-35, 44

 

Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi, vì con ưa thích đường lối đó.  (Thánh Vịnh 119:35)

 

          Chúng ta hết thảy đều trải qua những tình huống để được đào tạo về một điều gì đó.  Có lẽ đó là một công việc mới, một bài học ở trường học, hay một công tác quân sự.  Trong diễn trình huấn luyện, một số mệnh lệnh đã thuộc nằm lòng, đến nỗi bao năm sau đó chúng ta vẫn còn tuân theo:  “Phải nói xin làm ơn và cám ơn”.  “Hãy đứng thẳng”.  “Hãy nhìn cả hai phía trước khi con qua đường”.  Những mệnh lệnh ấy đã trở thành bản tính thứ hai của chúng ta rồi.

          Cho nên hầu hết mọi mệnh lệnh đều hữu hiệu.  Hoặc để dạy chúng ta về lịch sự, tập quán tốt, hoặc những kỹ năng để sống độc lập, các luật lệ được thấm nhuần vào chúng ta để chúng ta sẽ không lỗi phạm chúng.  Có lẽ sau này chúng ta sẽ cám ơn chúng, nhưng họa hoằn người ta mới nói rằng họ ưa thích những luật lệ ấy khi chúng được đưa ra.  Tuy nhiên có thể có một ngoại lệ:  đó là sự hướng dẫn do một người tư vấn được tôn kính.

          Đây là điều Thánh Vịnh hôm nay muốn nói lên.  Tác giả Thánh Vịnh nhìn nhận rằng Thiên Chúa là vị tư vấn hoàn hảo, là bậc cha mẹ hoàn toàn.  Tác giả Thánh Vịnh hiểu rằng Thiên Chúa là Thầy dạy đã biết hết những sở trường sở đoản của ngài nên Người mới biết làm sao để giúp đỡ ngài.  Ngài thấy những kế hoạch của Thiên Chúa chỉ là để mưu ích cho ngài, vì chúng được phác họa để giúp ngài đi theo đúng con đường dẫn tới hạnh phúc.  Đó cũng là con đường ngài chỉ có thể ưa thích mà thôi.

          Còn bạn thì sao đây?  Bạn có thể nhận ra tình yêu của Chúa trong những mệnh lệnh Người ban cho bạn không?  Không phải là bạn đang có một người cha vắng mặt đâu!  Thiên Chúa toàn năng đang bước đi bên cạnh bạn mỗi ngày;  Người luôn sẵn sàng giúp đỡ, dạy dỗ và uốn nắn bạn cho giống hình ảnh Người.  Người cam kết giữ bạn đi đúng đường và cho bạn thấy làm sao ưa thích đường lối ấy.

          Tại sao Chúa lại làm tất cả những điều này?  Bởi vì Người yêu thương bạn.  Đơn giản vậy thôi.  Người coi bạn xứng đáng để Người dành thời gian và cố gắng cho bạn.

          Vậy hôm nay, bạn hãy dành thì giờ cảm tạ Chúa vì đức trung tín của Người đối với bạn.  Hãy xin Người cho bạn biết một “mệnh lệnh” mà Người muốn bạn ưa thích nó thôi.  Có phải đó là hãy phục vụ gia đình bạn không?  Là hãy dành thì giờ ở với Người để cầu nguyện không?  Là hãy tha thứ cho một người làm bạn bị thương tổn không?  Bạn hãy đón nhận mệnh lệnh này, tin tưởng vào quyền năng của Cha bạn sẽ biến đổi bạn.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì không bao giờ Cha buông xuôi về con!  Con đặt mình trong đường lối mệnh lệnh Cha hôm nay.  Xin Cha dạy dỗ con, uốn nắn con và làm cho con được mạnh mẽ, để con có thể ưa thích thánh ý Cha”.