Thứ Bảy tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:43-45

 

Hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây.  (Lu-ca 9:44)

 

          Hầu hết chúng ta nhìn lên bầu trời ban đêm chỉ thấy được một đống sao hoặc là một hai chòm sao, nhưng một nhà thiên văn học thì còn thấy rất nhiều sao hơn thế nữa.  Không phải vì ông ta tinh mắt hơn chúng ta, nhưng vì ông đã học để biết chú tâm vào vị trí của các vì sao, những xoáy tròn của giải ngân hà, những chi tiết nhỏ nhặt.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy các môn đệ hãy chú tâm đang khi Người giải thích những gì sắp xảy ra cho Người, tức là Người sẽ bị bắt và bị đóng đinh thập giá.

          Ngày nay Chúa Giê-su vẫn còn xin chúng ta hãy chú tâm.  Nhưng chú tâm thế nào?  Đây là vài điều chúng ta có thể làm.

          Hãy thinh lặng.  Mẹ Tê-rê-xa thường nói rằng trong thinh lặng thì dễ lắng nghe Chúa nói hơn.  Có điều gì đó về những không gian thinh lặng giúp chúng ta chậm chậm lại và chú tâm.  Thí dụ có thể là chúng ta dậy sớm hơn một ít phút buổi sáng để cầu nguyện ở với Chúa. Hoặc có thể là đi dạo bên ngoài và tận hưởng vẻ thinh lặng của thiên nhiên.  Ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo vật và hỏi Chúa đang nghĩ gì trong tâm hồn Người.

          Hãy im lặng.  Những không gian thinh lặng thì quan trọng, nhưng chúng ta phải cố gắng vì không phải lúc nào cũng có được những không gian ấy.  Tuy nhiên chúng ta có thể tập bắt những tư tưởng của mình phải im lặng và hướng về Chúa suốt cả ngày.  Thí dụ hôm nay bạn hãy cố gắng để tâm trí dừng lại một chút mỗi lần bạn uống nước.  Cố gắng cảm nhận sự hiện diện của Chúa.  Có thể Người làm cho bạn được tràn đầy bình an, hoặc giúp bạn nhớ đến một câu Kinh Thánh.  Đừng chán nản nếu bạn không luôn luôn nghe được điều gì cả.  Mình còn đang học tập, chứ không phải là lãnh hội được ngay lần đầu tiên.

          Một điều về thinh lặng và im lặng có thể là hãy giản dị hóa cuộc sống của bạn một chút, hoặc là học cách đặt những phương diện khác của đời sống bạn vào đúng viễn tượng của chúng.  Sự đơn giản và chú tâm là chìa khóa giúp cho con mắt của nhà thiên văn học nhậy bén hơn.  Sự đơn giản và chú tâm cũng là những gì giúp chúng ta nhìn thấy nhiều điều khác hơn là chỉ thấy “một đống sao”, đó là nhận ra được không biết bao nhiêu là chòm sao ân sủng mà Chúa Giê-su ban cho chúng ta.

          Thinh lặng.  Im lặng.  Giản dị.  Bạn hãy cố gắng thực hành những điều này.  Chúa Giê-su muốn dạy bạn biết nhận ra Người và khám phá ra những đường lối Người hoạt động.  Càng thực tập chú tâm, bạn càng có thể khám phá ra điều Chúa đang làm và đang nói.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con chú tâm vào Chúa hôm nay”.