Thứ Hai tuần 25 Thường niên

Suy niệm Châm ngôn 3:27-34

 

Còn những ai chính trực, thì Người nhận làm bạn tâm giao.  (Châm ngôn 3:32)

 

          Ba đứa trẻ chăm chú nhìn một bức tranh vẽ một con tàu đi trên mặt nước thì bỗng nhiên chúng bị thu hút vào trong khung cảnh!  Thế là từ lúc ấy cho đến hết cuốn sách The Voyage of the Dawn Treader của C. S. Lewis, mấy đứa trẻ không còn đứng bên ngoài để ngắm bức tranh nữa;  chúng đã bị lôi cuốn vào hành động.

          Nhiều khi dường như chúng ta có cảm tưởng mình chỉ đứng ngoài nhìn xem những cách mô tả thế nào là đời sống thánh thiện thôi.  Có thể chúng ta thắc mắc:  “Làm sao tôi có thể thánh thiện như thánh Phao-lô, hay cô Ma-ri-a hoặc ông Phê-rô?  Cuộc sống của họ thật hoàn hảo”.  Một phần câu trả lời nằm trong sách Châm ngôn.  Là một sưu tập gồm những câu nói xuất xứ từ nhiều nơi ở Cận Đông ngày xưa, sách đã được soạn từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 7 trước công nguyên.  Sách dạy chúng ta những cách thức rất thực tiễn để sống chính trực và làm bạn với Thiên Chúa.

          Vậy một người sống theo hình ảnh được mô tả theo sách Châm ngôn sẽ trở nên như thế nào?  Bạn hãy nhìn vào Chúa Giê-su!  Hơn ai hết, Chúa đã làm cho sách này thành sống thực.  Trước hết chúng ta nghe được không biết bao âm vang sự khôn ngoan của sách ấy trong những giáo huấn của Chúa Giê-su.  Thí dụ, khi Chúa dạy:  “Ai đến với tôi, không hề phải đói;  ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Gio-an 6:35), thì đúng là Người đang nhớ đến đoạn sách trong sách Châm ngôn, ở đó đức khôn ngoan được nhân cách hóa đã khích lệ chúng ta:  “Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế !” (Châm ngôn 9:5).

          Chúng ta cũng thấy sách Châm ngôn thể hiện những hành động của Chúa Giê-su.  “Con đừng nói:  ‘Hắn đối xử với tôi ra sao, tôi xử lại với hắn như vậy.  Tôi trả báo từng người theo việc họ làm’”.  Điều này rất giống với những lời Chúa Giê-su nói trên thập giá:  “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lu-ca 23:34).

          Hôm nay bạn hãy chọn một vài câu trong sách Châm ngôn:  Những lời ấy được áp dụng thế nào vào những tình huống của bạn?  Rồi bạn hãy xin Chúa Giê-su ban cho bạn ơn biết đem những lời ấy ra thực hành.

          Nếu bạn làm việc này mỗi ngày, bạn sẽ trở nên khôn ngoan hơn.  Bạn sẽ bắt chước Chúa Giê-su và các tông đồ lấy sách Châm ngôn làm một phần thuộc đời sống của bạn.  Bạn đừng chỉ đứng từ xa mà ngưỡng mộ ngôi nhà chứa đựng sự khôn ngoan.  Nhưng bạn hãy mở lòng lắng nghe và hãy làm chứng cho sự khôn ngoan ấy đối với người khác.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì tất cả những cách Cha đã tỏ mình ra cho con biết.  Hôm nay xin Cha mở mắt con!”