Thứ Năm tuần 25 Thường niên

Suy niệm Giảng viên 1:2-11

 

Dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ?  (Giảng viên 1:9)

 

          Sáu mươi năm trước đây, “Que sera, sera” là bài hát rất nổi tiếng.  “Biết ra sao ngày sau”.  Bài hát mang cùng luận điệu như tác giả sách Giảng viên đã ghi nhận nhiều thế kỷ trước đây khi ông ngẫm nghĩ về sự sinh tồn nhàm chán của con người.

          Đôi khi bạn không cảm thấy giống như vậy sao?  Chẳng có gì mới mẻ xảy ra;  vẫn là mọi sự như cũ.  Chúng ta thấy có những kỹ thuật và những khám phá mới chung quanh chúng ta, nhưng không có gì thay đổi.  Chúng ta có những chiếc điện thoại thông minh nhất hoặc những máy truyền hình mới nhất, nhưng điều ấy cũng chẳng làm cho chúng ta khác đi chút nào về con người mình hay về liên hệ với người khác.

          Điều tác giả sách Giảng viên đã không thể nhận ra và chúng ta đôi khi cũng không thể, đó là thực sự vẫn xảy ra điều mới mẻ “dưới ánh mặt trời” (Giảng viên 1:9).  Tất cả đều là nhờ Chúa Giê-su!

          Nhờ sự phục sinh của Người, chúng ta có thể bắt đầu mỗi ngày trong niềm hy vọng.  Mát-thêu đang thu thuế, rồi Na-ta-na-en đang ở dưới gốc cây vả, thì Chúa Giê-su đã kêu gọi họ và thay đổi cuộc đời họ vĩnh viễn.  Chúa đã làm cho họ thế nào thì Người cũng làm cho bạn như thế.  Người đang kêu gọi bạn bước ra khỏi sự nhàm chán của cuộc sống sẽ kết thúc bằng cái chết và mời gọi bạn bước vào một cuộc sống mới với những chân trời rộng mở hơn, một cuộc sống đem lại cho bạn sự biến đổi nên giống hình ảnh Chúa mỗi ngày một hơn.

          Sự phục sinh biến đổi mọi sự.  Đó không phải chỉ là vấn đề đức tin;  nhưng còn là một lời hứa để làm nền tảng cho niềm hy vọng và vui mừng của chúng ta.  Đó cũng là điều chúng ta có thể bắt đầu cảm nghiệm ngay ở đây và lúc này, khi chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta được nếm tình yêu của Chúa Giê-su.

          Tác giả sách Giảng viên đã nhìn vào một khung cảnh trống không và chẳng thấy có gì đáng khích động cả.  Tất cả những gì ông thấy chỉ là một chu kỳ sự sống và cái chết không ngừng và vô nghĩa dẫn tới hư vô.  Đó không nên là cái nhìn của bạn!  Hôm nay có thể giống như mọi ngày Thứ Năm khác trong đời bạn, nhưng trước mắt Chúa, hôm nay đang đầy tràn tiềm năng.  Chúa Giê-su đang có những điều mới mẻ Người muốn cho bạn thấy.  Người có những lãnh vực mới thuộc đời sống của bạn để giúp bạn cảm nghiệm được tình yêu và lòng cảm thông, đức khôn ngoan và niềm vui của Người.

          Mỗi ngày đều mang lại những cơ hội mới, vì mỗi ngày đều có những thách đố mới.  Cho nên mỗi ngày đều tuyệt đối có điều gì mới dưới ánh mặt trời!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì sự phục sinh của Chúa.  Xin Chúa giúp con tìm được niềm vui vì biết rằng con thuộc về Chúa vĩnh viễn”.