Thứ Sáu tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:18-22

 

Dân chúng nói Thầy là ai?...  Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?  (Lu-ca 9:18, 20)

 

          Chúng ta thường nghĩ về Chúa Giê-su như là vị thầy có mọi câu trả lời.  Nhưng trong số 183 câu hỏi người ta hỏi Chúa trong sách Tin Mừng, Chúa đã không trả lời quá mười câu.  Đồng thời, Chúa còn hỏi lại người ta hơn 300 câu hỏi!  Vậy việc Chúa thích đặt câu hỏi cho chúng ta thấy điều gì?  Có lẽ hai câu hỏi trong bài Tin Mừng hôm nay có thể giúp chúng ta có câu trả lời.

          Câu hỏi “Dân chúng nói Thầy là ai?”   thì dễ trả lời rồi.  Câu này giống như là khai mào, không có gì làm cho người bắt đầu thảo luận phải e dè.  Các môn đệ nhao nhao nói lên những ý kiến của dân chúng.  Nhưng rồi tiếp đến là thứ câu hỏi hóc búa khiến cho các học trò phải cầu xin để vị thầy đừng điểm tên mình:  Con bảo Thầy là ai?”  Một sự thay đổi nhỏ bé như vậy thôi, nhưng lại làm thay đổi quá lớn lao!

          Dù các môn đệ đã chứng kiến Chúa Giê-su chữa lành, trừ quỷ và dạy dỗ với uy quyền và sức mạnh, nhưng họ vẫn thấy khó có thể tuyên xưng Người là Đấng Mê-si-a.  Việc ấy cần có sự can đảm và ơn soi sáng thiêng liêng (Mát-thêu 16:17).  Họ cảm thấy khi nói “Đức Giê-su là Chúa” thì phải triệt để đặt Người vào trung tâm cuộc sống họ (1 Cô-rin-tô 12:3).

          Những câu hỏi của Chúa Giê-su trong đoạn Tin Mừng này dạy chúng ta một vài điều về Người.  Thứ nhất, những câu hỏi ấy cho thấy Người yêu thương các môn đệ đủ để giúp họ tìm được bình an nhờ tin vào Người.  Chính vì Chúa Giê-su rất muốn họ và cả chúng ta nữa tìm được sự sống nơi Người, nên Người mới bận tâm đưa ra những câu hỏi mà thôi.  Bởỉ vậy  những câu hỏi dường như muốn vượt ra ngoài sách Tin Mừng, biểu lộ một thứ lòng thương xót khẩn thiết:  Vậy anh em nghĩ gì về những việc Thầy đang nói và làm?  Anh em sẽ hồi đáp như thế nào đây?

          Thứ hai, bạn hãy để ý xem, Chúa Giê-su thường để lại những câu hỏi không có câu trả lời.  Đó là vì Người tin rằng chúng ta có thể cảm nhận được những gì là chân thật mà đáp lại.  Chúng ta chỉ cần để cho tâm hồn chúng ta thinh lặng và lắng nghe Thánh Thần của Người thôi.

          Thậm chí hôm nay, Chúa Giê-su vẫn đang làm tất cả mọi sự có thể – khi chúng ta đi dự Thánh lễ, đọc Kinh Thánh, hoặc suy ngắm vẻ đẹp của công trình tạo dựng – để giúp chúng ta trả lời câu hỏi nóng bỏng nhất này:  “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con lắng nghe câu hỏi của Chúa hôm nay.  Con cám ơn Chúa đã dẫn dắt con theo đường lối thật là yêu thương và dịu dàng”.