Thứ Ba tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:51-56

 

Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.  (Luca 9:51)

 

          Lo lắng về cuộc giải phẫu sắp tới, hoặc bị sở thuế kiểm tra, hay sắp phải đến phòng mạch nha sĩ.  Đôi khi chúng ta phải giữ nét mặt kiên quyết đối với sự khó chịu trước mắt mà tiếp tục tiến tới, dù cho đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới điều khó chịu ấy.

          Nhưng đó khôn phải là thái độ của Chúa Giê-su.  Chắc chắn những tư tưởng về cái chết kinh hoàng chờ đợi Người vẫn đang lởn vởn trong tâm trí Người khi Người “nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 9:51).  Nhưng một tư tưởng Người đã bộc lộ khi Người đi ngang qua Giê-ri-khô, là:  “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lu-ca 19:10).

          Chúa Giê-su đã đến vì hết mọi người, thậm chí cả những kẻ không hiểu bản thân Người hoặc sứ điệp của Người.  Ngay đến những kẻ chối từ Người, giống như dân Sa-ma-ri đã từ chối tiếp đón Người.  Thậm chí cả chúng ta nữa.  Không một đau khổ sắp tới nào có thể làm lu mờ được ước mong của Người là đi tìm và cứu độ.  Người không để mình bị lấn át do những tư tưởng thì thầm với Người rằng chúng ta là ai và chúng ta đã làm những gì.  Nhưng Người đã trân quý chúng ta rất nhiều, trân quý hết thảy chúng ta.  Cho nên Người hết sức muốn chúng ta được ở với Người.

          Chúa Giê-su không đặt ra giới hạn nào để tiếp nhận hay không tiếp nhận chúng ta.  Ông Da-kêu người thu thuế, một quân tốt của chính quyền Rô-ma và kẻ bị đồng bào Do-thái khinh miệt, đã vui mừng đón tiếp Chúa Giê-su và nhận lãnh ơn cứu độ.  Bà Ma-ri-a Mác-đa-la, được Chúa trừ khỏi bảy quỷ, đã đón tiếp Chúa và đồng hành với Người cùng các tông đồ của Người.  Kẻ trộm cướp bị treo trên thập giá bên cạnh Người đã cầu xin Người cho anh ta được vào nước thiên đàng, nên Người đã nhận lời hứa ban thiên đàng cho anh ngay hôm ấy.  Dù bạn dối trá, gian lận, trộm cắp, ngoại tình… thì Chúa Giê-su vẫn yêu thương bạn và mời bạn quay về với Người.

          Chúa không bao giờ tuyệt vọng về bạn.  Thậm chí đối với những kẻ đầu tiên không đón tiếp Người, Người vẫn cho họ cơ hội khác.  Rồi cơ hội khác nữa.  Người nhất định và quyết tâm theo đuổi bạn khi Người đang trên hành trình đón nhận thập giá.  Những người Sa-ma-ri cuối cùng rồi cũng đã tiếp nhận Chúa Giê-su, “đồng lòng” và “rất đông”, khi tông đồ Phi-líp-phê rao giảng cho họ ít năm sau khi Chúa Giê-su chịu chết và sống lại (Công vụ Tông Đồ 8:6).  Được chữa lành và được trừ quỷ, họ đã hết sức vui mừng.  Chúa Giê-su không lúc nào là không đầy lòng thương xót cả.  Cho nên chúng ta cũng như những người thân của chúng ta đừng bao giờ tuyệt vọng!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã đến để tìm và cứu con.  Chúa được tiếp đón vào cuộc đời con!”