Thứ Bảy tuần 26 Thường niên

Suy niệm Gióp 42:1-3, 5-6, 12-17

 

Con đã nói dù chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con.  (Gióp 42:3)

 

          Thánh Tôma Aquinô, vị tu sĩ danh tiếng thuộc dòng Đa-minh ở thế kỷ 13, là thần học gia vĩ đại nhất trong thời ngài và có lẽ từ xưa đến nay.  Tuy nhiên sau một cuộc gặp gỡ lạ lùng với Chúa ở tuổi 48, ngài nghỉ việc viết lách.  Chúng ta không biết chính xác điều gì đã xảy ra, chỉ biết là vào một buổi chiều lúc ngài trở lại sau khi cầu nguyện trong nguyện đường thì ngài đã mất hết mọi động lực để viết sách.  Ngài chỉ có thể phát biểu:  “Mọi sự tôi đã viết xem ra chỉ là cỏ rác so sánh với những điều đã được mặc khải cho tôi”.

          Hiểu theo một ý nghĩa, câu chuyện này phản ánh điều ông Gióp diễn tả trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Sau khi đã trải qua những đớn đau ê chề và tham gia vào một cuộc tranh luận dài, nhằm hiểu được dưới ánh sáng của Thiên Chúa những thử thách của mình, ông Gióp có được cái nhìn về Đấng Toàn Năng.  Cuối cùng ông nhận thức rằng nhận định được mọi sự không phải là vai trò của ông.

          Khi nói rằng những điều thuộc Thiên Chúa “quá tuyệt diệu” đối với ông, ông Gióp không có ý bảo rằng mình ngu si nên không hiểu hoặc cảm nghiệm được (Gióp 42:3).  Trái lại, ông ăn mừng vì tình yêu phong phú và vĩnh cửu Thiên Chúa dành cho ông.  Ông nói rằng chân lý, vẻ đẹp và sự nhân lành của Thiên Chúa quá bao la đến nỗi chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được hay giải thích được.

          Thiên Chúa đã lay tỉnh Tôma Aquinô và ông Gióp.  Với thánh Tôma, việc ấy xảy ra khi ngài đang cầu nguyện cho đời mình.  Với ông Gióp, đó là khi ông hỏi Chúa những vấn nạn khó hiểu và đầy thử thách.  Bạn có tin rằng Chúa cũng có thể làm cho bạn điều Người đã làm cho các vị kia không?  Bạn có tin là Chúa có thể soi sáng cho bạn và mở mắt để bạn thấy Người là Đấng nào không?  Bạn cứ tỉnh thức trong ngày hôm nay, tìm kiếm những cuộc gặp gỡ với Chúa.  Đừng sợ phải ngồi với Người và hỏi Người những câu hỏi hóc búa.  Người không nề hà gì đâu;  đó còn là cơ hội nữa để Người tỏ mình ra cho bạn, như Người đã tỏ mình ra cho ông Gióp.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa mở mắt con.  Con muốn thấy Chúa Giê-su rõ hơn, để con yêu mến Người nồng nàn hơn”.