Thứ Hai tuần 26 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:46-50

 

Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.  (Lu-ca 9:48)

 

          Vì danh Thầy nghĩa là gì?  Rất nhiều ý nghĩa?  Hay chẳng có nghĩa gì mấy?  Sau khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, có lẽ bạn sẽ nói:  “Cả hai”.  Bởi vì nếu danh của bạn là Giê-su, thì quả thực điều ấy có ý nghĩa!  Nhưng chỉ “có ý nghĩa” đối với bạn bao lâu bạn liên kết với Chúa và với ân sủng Người mang lại mà thôi.

          Các môn đệ của Chúa Giê-su vẫn còn lẩn quẩn trong cái vòng “danh lợi”, ganh đua nhau xem ai sẽ thành tông đồ nổi tiếng nhất.  Cho nên Chúa Giê-su đem một em nhỏ đến cạnh mình, một em nhỏ chúng ta không bao giờ biết tên tuổi của nó.  Bạn có thể tưởng tượng Người đặt em nhỏ ngay bên cạnh Người, đặt tay trên vai nó.  Lúc ấy, khi nghe Chúa nói:  “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”, bạn liền ý thức rằng Chúa Giê-su đã liên kết Người với em nhỏ một cách đặc biệt (Lu-ca 9:48).  Em nhỏ ấy thật may mắn!

          Nhưng em nhỏ ấy chính là bạn đấy!  Thực vậy, Chúa Giê-su đã liên kết với bạn một cách còn sâu xa hơn cả với em nhỏ trong bài Tin Mừng hôm nay.  Nhờ Thánh Thần, Người ngự trong tâm hồn bạn.  Bạn hãy suy nghĩ về điều này:  Chúa trên trời đã vui sướng trú ngụ trong bạn.  Người vui mừng ban cho bạn một chỗ đặc biệt trong gia đình Thiên Chúa và lấy tên của Người đặt cho bạn.  Bạn có thể để tên của bạn vào câu sau đây và nghe Chúa Giê-su nói:  Ai tiếp đón ___ là tiếp đón Ta, vì Ta đã liên kết với nó và sẽ không khi nào bỏ nó.

          Vì thế, chẳng có gì là khác nếu tên của bạn không bao giờ được in lên báo hoặc trong sách Kinh Thánh.  Khi bạn hướng về Chúa Giê-su và kêu cầu danh Người, thì bất kể trường hợp thế nào bạn vẫn khẳng định lại sự kiên kết vĩnh viễn giữa bạn với Người.  Rồi khi làm như vậy, ân sủng sẽ chảy tràn trên bạn nhờ mối liên kết chặt chẽ giữa bạn với Người. 

          Vậy bạn hãy kêu danh Chúa giữa cơn sóng gió, bạn sẽ được sự bình an của Người.  Bạn không chắc chắn về một quyết định nào ư?  Bạn hãy đến xin đức khôn ngoan của Chúa Ki-tô dẫn dắt bạn.  Bạn đang cô đơn hoặc ưu phiền ư?  Chúa Giê-su đang bước đi bên cạnh bạn, khích lệ bạn và ban cho bạn sức mạnh của Người.  Bạn mang danh của Chúa Ki-tô – nên không gì có thể thắng được danh ấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, ‘con kêu lên Chúa, vì Chúa đáp lời con’ (Thánh Vịnh 17:6).  Con cám ơn Chúa đã liên kết với con và đứng bên cạnh con trong mọi hoàn cảnh”.