Thứ Năm tuần 26 Thường niên

Lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en

 

Suy niệm Gio-an 1:47-51

 

Các anh sẽ thấy… các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.  (Gio-an 1:51)

 

          Hầu hết các tên không cho biết nhiều về con người của những người mang tên ấy.  Nhưng với các vị thiên thần chúng ta mừng kính hôm nay thì không phải vậy.  Tên của Tổng lãnh Thiên thần Mi-ca-en nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa?”, do sức mạnh lớn lao của ngài khi chiến đấu chống Xa-tan và các quỷ dữ của nó.  Tên của Tổng lãnh Thiên thần Gáp-ri-en có nghĩa là “sức mạnh”, vì chắc chắn ngài đã đem lại sức mạnh cho Mẹ Ma-ri-a khi ngài nói với Mẹ rằng Mẹ sẽ làm Mẹ Thiên Chúa (Lu-ca 1:28).  Còn tên của Tổng lãnh Thiên thần Ra-pha-en có nghĩa là “đấng chữa lành”, vì ngài đã chữa cho ông Tô-bít khỏi bị mù (Tô-bít 11).

          Chúng ta không thể không ngưỡng mộ các Tổng lãnh Thiên thần.  Cũng như các thiên thần khác, các ngài có những khả năng đáng kể.  Là các thần khí nguyên tuyền, trí hiểu và quyền lực của các ngài chúng ta không sao hiểu nổi.  Nhưng các ngài cũng không giống như những siêu anh hùng chúng ta gặp trong phim ảnh hoặc những sách truyện bằng tranh.  Các ngài sống để phục vụ Thiên Chúa và thờ lạy Người.  Những khả năng tuyệt vời của các ngài chỉ là một chút phản ánh sự hoàn thiện và đẹp đẽ của Thiên Chúa mà thôi.  Lại nữa, mặc dù các ngài thật lạ lùng, nhưng mỗi vị lại là một “tôi tớ” đi theo chúng ta, và nhờ các ngài soi sáng, chúng ta được dẫn đến để thờ phượng Thiên Chúa trọn vẹn hơn (Khải Huyền 19:10).

          Hôm nay, có lẽ cách tốt nhất để tỏ lòng tôn kính các Tổng lãnh Thiên thần là chúng ta hãy cùng các ngài thờ lạy Chúa Giê-su.  Chúng ta có thể theo cách của ông Na-tha-na-en.  Chúa Giê-su bảo ông sẽ được nhìn thấy “trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người” (Gio-an 1:51).  Chúng ta có cùng một cơ hội trong mỗi Thánh lễ.  Có thể chúng ta không nhìn thấy các thiên thần, nhưng các ngài đang ở đấy, thờ lạy Chúa Giê-su ngự trên bàn thờ. Cùng với các ngài, chúng ta có thể để mình chìm đắm trong tình yêu và sự thánh thiện của Con Thiên Chúa, và được thúc đẩy hy sinh mạng sống mình trước mặt Người.

          Bạn có biết rằng trong Thánh lễ, chúng ta cũng có thể làm điều mà các thiên thần không thể làm không?  Chúng ta có thể rước lấy Chúa Giê-su làm lương thực cho chúng ta!  Mọi phẩm tính của Thiên Chúa mà các thiên thần được chia sẻ, như đức khôn ngoan, tình yêu, vẻ đẹp của Người, tất cả đều được chứa đựng trong Thánh Thể.  Vậy khi tham dự Thánh lễ lần tới, bạn hãy biết rằng bạn đang ở trong đoàn các thiên thần, cùng với các ngài chúc tụng và thờ lạy Chúa Giê-su, điều mà tâm hồn bạn có thể lắng đọng để thực hiện được!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã dựng nên con kém các thiên thần một chút, nhưng Chúa lại đến với con để làm Bánh hằng sống cho con.  Xin giúp con biết mở lòng đón nhận mọi ân sủng Chúa muốn ban cho con nhờ Mình Máu Chúa”.