Thứ Ba tuần 27 Thường niên

Suy niệm Thánh Vỉnh 139:1-3, 13-15

 

Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.  (Câu đáp)

 

          Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Phanxicô Átxixi.  Dù ngài đã qua đời gần tám trăm năm rồi, vị thánh yêu quý này vẫn tiếp tục dạy chúng ta về giá trị của đức tin và lòng tín thác đơn sơ.  Bạn hãy xem câu chuyện sau đây.

          Một đêm trời đã khuya, một trong những anh em hèn mọn của Phanxicô thức giấc, rên rỉ và la lớn:  “Tôi đang hấp hối đây!”  Thức dậy do tiếng động, Phanxicô thắp đèn lên và hỏi:  “Này thầy, thầy bị đau gì khiến cho thầy sắp chết vậy?”  Thầy ấy trả lời:  “Con sắp chết đói đây!”  Hình như lòng nhiệt thành vì Chúa của Phanxicô đã gợi hứng cho thầy dòng này và các anh em khác thực hành việc ăn chay quá độ để noi gương sốt sắng của ngài.

          Thấy tội nghiệp, Phanxicô đã dọn bàn ăn và mời tất cả anh em cùng ngài ăn với thầy dòng đang sắp chết đói, để thầy này khỏi xấu hổ vì ăn một mình.  Rồi ngài bảo tất cả mọi người phải thận trọng đừng làm hại thân xác và linh hồn mình do việc ăn chay hãm mình thái quá hoặc do dung túng khoái cảm.  Ngài nói rằng điều Chúa muốn họ làm trên hết mọi sự, đó là hãy sám hối sâu xa và tiếp tục luôn mãi.

          Nếu phải nói với chúng ta hôm nay, thánh Phanxicô cũng sẽ nhắc nhở chúng ta rằng ơn cứu độ là một “ân huệ của Chúa”, chứ không phải do “những công nghiệp” chúng ta làm, để đừng ai tự phụ” (Ê-phê-xô 2:8, 9).  Hễ chúng ta cậy vào sức riêng để làm cho mình được hoàn thiện nhờ cầu nguyện, ăn chay hay những việc đạo đức khác, thì chúng ta đang có nguy cơ làm cho thập giá mất đi sức mạnh của nó.  Hễ chúng ta giản lược đức tin thành một chuỗi những luật lệ và tin rằng mình sẽ tuân chỉ để làm phương tiện nên thánh, chúng ta sẽ không còn nhận ra tình yêu của Chúa Giê-su và hy sinh của Người vì chúng ta nữa.

          Mặc dù thánh Phanxicô đã sống cuộc đời rất hy sinh và nhiều khi thực hành việc đền tội khắt khe, ngài vẫn luôn giữ được tinh thần vui tươi, vì Người được đầy tràn tình yêu Thiên Chúa.  Đúng thế, niềm vui là điểm son của Phanxicô và các anh em hèn mọn của ngài.

          Chúng ta cũng có thể sống lối sống này nếu chúng ta để cho niềm vui của Chúa trở thành sức mạnh cho chúng ta.  Chúng ta có thể trở nên những vị thánh nếu biết phó dâng cho lòng Chúa thương xót và sức mạnh của thánh giá, vì thập giá giải phóng chúng ta để chúng ta thi hành thánh ý Chúa.

 

          “Chỉ nhờ ân sủng Chúa mà thôi, chúng con mới lên đường đến với Chúa…, Đấng toàn năng muôn đời”.  (Thánh Phanxicô – Lời cầu xin Thiên Chúa Cha)