Thứ Bảy tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:27-28

 

Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.  (Lu-ca 11:28)

 

          Thật thú vị khi nhìn một em bé tập đi bước đầu tiên.  Đó chỉ là cái dáng chệnh choạng lúc đầu để tiến tới thêm nữa, và là sức bật để đi những bước kế tiếp với cố gắng và thành công.  Đối với chúng ta thật là điều tự nhiên khi vui mừng nhìn thấy những cố gắng của một em nhỏ, đồng thời cũng mong chờ em sẽ có những thành công tiếp theo khi em lớn lên.

          Chúa Giê-su nêu lên một điểm tương tự trong bài Tin Mừng hôm nay.  Một người phụ nữ trong đám đông đã vui mừng kêu lớn tiếng:  “Mẹ của Ngài thật có phúc, vì bà có được một người con tuyệt vời như thế!”  Nhưng Chúa Giê-su chuyển vấn đề:  phải, đúng vậy, nhưng các bạn hãy chú tâm đến điều Thiên Chúa đang phán dạy ngay lúc này và hãy tuân theo.

          Bạn hãy suy nghĩ về Đức Trinh Nữ Ma-ri-a mà người phụ nữ trong đám đông ca tụng Mẹ.  Mẹ “có phúc” vì Mẹ đã thưa xin vâng với Chúa trong lúc thiên sứ truyền tin, nhưng cũng vì mỗi ngày Mẹ đã biết hết lòng tuân theo lề luật Chúa và những lời Chúa đã phán với Mẹ.  Điều Chúa muốn mỗi người chúng ta hãy thực hành, là chú tâm đến điều Chúa đang nói với chúng ta hôm nay và hãy hết sức cố gắng “tuân theo” tùy khả năng của chúng ta (Lu-ca 11:28).  Bạn đừng quên quá khứ, nhưng cũng đừng ở lại trong đó.  Cứ tiếp tục tiến tới.

          Bạn hãy nhớ, chẳng có em nhỏ nào tập đi mà không lẩy bẩy, té ngã và ngồi phịch xuống đất.  Cũng chẳng có cha mẹ nào mắng em bé vì nó vẫn cố gắng.  Cũng vậy, Chúa kiên nhẫn khi bạn học bước đi trong cùng một đức vâng lời như Mẹ Ma-ri-a đã làm.  Hằng ngày, từ từ nhưng chắc chắn, Chúa sẽ giúp đỡ bạn.

          Mọi việc luôn thay đổi.  Chúng phải thay đổi vì thế giới đang thay đổi và cả chúng ta cũng thay đổi.  Những ơn phúc có thể biến thành những thử thách, và ngược lại.  Những cám dỗ cũ có thể ra đi, rồi bạn tìm được sức mạnh để chiến đấu với những cám dỗ mới.  Cảm thức ngưỡng mộ những gì Chúa đang thực hiện trong đời bạn có thể sâu xa hơn hoặc cũng có thể nhạt nhòa một lúc nào đó.  Cho dù bất cứ điều gì tốt hay xấu xảy ra, bạn sẽ đi sâu hơn vào tình yêu với Chúa Giê-su, nhờ những điều bạn đã nghe và chú tâm.

          Chúa có óc sáng tạo vô biên, xa vô cùng và Người kiên nhẫn vô hạn.  Vậy bạn bãy chú tâm đến điều Người phán dạy hôm nay và cứ tiếp tục tiến tới.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con nhạy bén hơn khi lắng nghe.  Xin Chúa củng cố việc tuân phục của con khi con học tín thác vào Chúa và để Chúa hành động”.