Thứ Năm tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:5-13

 

Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?  (Lu-ca 11:13)

 

          Đã nhiều thập niên, các nhà vật lý đã đi tìm một phân tử li ti mà hầu hết chúng ta chẳng ai nghĩ tới.  Các nhà khoa học mô tả phân tử ấy như một cái gì bị mất nên người ta không hiểu được vũ trụ.  Phân tử li ti này quan trọng, vì nó giúp cho mọi vật thể tạo được sự tổng hợp lớn lao của mình. Vậy tên của phân tử này là gì?  Đó là phân tử Higgs.

          Tạ ơn Chúa, bài Tin Mừng hôm nay không dạy chúng ta phải khám phá ra những phân tử vật lý.  Trái lại, thánh sử Lu-ca mời chúng ta hãy tìm kiếm “phân tử Higgs” của đời sống Ki-tô hữu:  đó là Chúa Thánh Thần.

          Chúa Giê-su dạy các môn đệ phải kiên trì cầu nguyện, rồi Người nêu lên vai trò của Chúa Thánh Thần ở phần kết thúc huấn dụ.  Việc này làm cho Chúa Thánh Thần giống như là một ghi chú.  Nhưng nếu nhìn vào toàn bộ sách Tin Mừng Lu-ca, bạn sẽ thấy Chúa ThánhThần xuất hiện hầu hết ở mọi khúc quanh.  Từ biến cố Giáng Sinh và dâng Chúa trong Đền Thờ đến hết việc thi hành sứ vụ của Chúa Giê-su, Thánh Thần giữ vai trò quan trọng.  Trong sách Công Vụ Tông Đồ cũng do Lu-ca viết, Thánh Thần đóng vai trò cốt yếu.  Điều ấy không có gì lạ!  Chúa Thánh Thần chính là quyền năng của Thiên Chúa trong thế giới mà.

          Bạn không cần phải khai triển một thí nghiệm khoa học tốn kém và phúc tạp mới tìm thấy Chúa Thánh Thần.  Bạn có thể tìm chứng cớ cho thấy sự hiện diện của Người trong tâm hồn bạn cũng như trong thế giới quanh bạn.  Chính Thánh Thần đang lôi cuốn bạn đọc Kinh Thánh và dành thì giờ cầu nguyện.  Người giục giã bạn hãy đến với những người thiếu thốn hoặc bạn hãy đi chia sẻ đức tin của bạn.  Người kêu gọi bạn hãy thử dấn thân vào một sứ vụ mới trong Giáo Hội.  Rồi Người kiên trì động viên trong tâm hồn bạn, kêu đi gọi lại bao lần để mời bạn hãy trở về với Người.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy cầu xin Chúa mở mắt bạn để nhận biết Chúa Thánh Thần.  Có lẽ bạn đã ý thức về Người rồi;  nhưng hãy cầu xin nữa!  Hãy cầu xin cho sự hiện diện của Người thật mạnh mẽ trong đời sống bạn, để không chút nghi ngờ bạn biết rõ là Người đang chuyển động và tích cực trong bạn, giống như Người đã linh hoạt trong Giáo Hội sơ khai.

 

          “Lạy Cha, con xin Cha sai Thánh Thần đến với con.  Xin Cha để Người đến trong mọi lãnh vực đời con và làm cho sự hiện diện của Người được tỏ rạng”.