Thứ Sáu tuần 27 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 3:7-14

 

Nhờ ngươi (ông Áp-ra-ham), muôn dân sẽ được chúc phúc.  (Ga-lát 3:8)

 

          Thánh Phao-lô hôm nay kể lại việc Thiên Chúa đã hứa với ông Áp-ra-ham, một người “hiếm muộn” hoặc không có con, rằng ông sẽ trở thành nguồn ân phúc cho mọi dân tộc.  Nhờ đức tin, Áp-ra-ham đã tin vào Chúa và những ân phúc đã chảy tràn lan hết đời này sang đời khác, thậm chí cho đến ngay hôm nay.  Vậy đây là một câu hỏi:  Là con cháu ông Áp-ra-ham, làm sao tôi có thể tiếp tục duy trì gia sản của ông bằng cách trở thành máng chuyển ân phúc?  Đây là những gì một người nọ đã làm.

          Ông John Drake nghĩ là mình đang làm rất nhiều.  Là giám đốc điều hành công ty Fortune 500, ông còn là một tín hữu Công giáo ngoan đạo và một người quảng đại đóng góp vào những công cuộc bác ái.  Nhưng rồi ông bắt đầu mắc bệnh mất ngủ. Ông bị ám ảnh do những ký ức về những đứa trẻ sống lang thang ngoài đường phố mà ông đã gặp suốt mười năm trời mỗi khi đi công tác tại Phi-luật-tân:  nào là thằng bé chín tuổi muốn dắt mối mãi dâm cho ông;  nào là một đứa bé bị phỏng nặng đã dựa vào ông để khỏi ngã;  lại có một bé gái đã trốn nhà bỏ đi sau khi bị cha nó hãm hiếp nhiều lần.

          Drake cứ phải thức giấc, cảm thấy mình bị xâu xé, kêu khóc và vật lộn với Chúa.  Lý do là vì bất ngờ một viên thị trưởng Phi-luật-tân đã xin ông hãy đỡ đầu cho một nhà tạm trú trong đó có hai mươi sáu đứa trẻ đang sống trong những điều kiện cùng khốn.  Chúa đã gọi ông, Drake ý thức như vậy.  Nhưng ông còn có gia đình và một nghề nghiệp hứa hẹn.  Tuy nhiên lời kêu gọi vẫn tha thiết, nên Drake thực hiện bước đầu tiên vào năm 2003, bằng cách gây quỹ cho nhà tạm trú.  Trước sự sững sờ của ông, những chướng ngại dường như không sao thắng vượt nổi đã tan biến.  Cuối cùng ông nghỉ chức vụ giám đốc điều hành công ty để trông coi một trung tâm đang giúp thay đổi cuộc sống cho hàng ngàn trẻ em Phi-luật-tân sống lang thang hè phố.  Bạn có thể vào trang mạng www.lingapcenter.org để theo dõi sinh hoạt.

          Bí quyết của John Drake là ông đã lắng nghe tiếng Chúa.  Ông suy nghĩ về lời thỉnh cầu của viên thị trưởng và những kinh hoàng ông đã chứng kiến.  Rồi nhờ lắng nghe và vâng phục Chúa, lúc đầu thì từ từ và phải cố gắng, nhưng cuối cùng ông đã trở thành nguồn ân phúc cho hằng ngàn đứa trẻ.

          Chúa cũng muốn bạn là một nguồn ân phúc.  Đó chính là ở chỗ bạn biết lắng nghe.  Nhưng làm sao bạn có thể lắng nghe Chúa gọi?  Bạn cứ thử ghi nhật ký cầu nguyện và viết xuống những điều bạn nghĩ là Chúa nói với bạn mỗi ngày.  Lắng nghe cần được thực tập.  Có thể ban đầu bạn không biết làm sao cho đúng.  Nhưng dần dần bạn sẽ thấy là mình đang nghe, đang viết nhiều hơn nữa, hơn nữa.  Vậy bạn hãy lắng nghe Chúa nhé, và hãy để cho ân phúc tuôn tràn.

 

          “Lạy Chúa, con đang lắng nghe.  Làm sao con có thể đem sự sống của Chúa vào thế giới của con?”