Thứ Tư tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:1-4

 

Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy.  (Lu-ca 11:3)

 

          “Con đói!”  Đó là lời kêu ca mà cha mẹ đều nghe hầu như thường xuyên.  Nhưng chắc chắn chẳng có cha mẹ nào lại trả lời:  “Má đã cho con ăn ngày hôm qua rồi mà.  Làm sao lại đói được!”  Ai cũng biết trẻ em cần được ăn uống từng ngày.  Chúng ta cũng vậy:  chúng ta cần được nuôi dưỡng bằng của ăn thiêng liêng do Thiên Chúa, Cha chúng ta ban cho.

          Tin vui là Thiên Chúa muốn nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày, giống như Người đã ban cho dân Ít-ra-en có man-na mỗi buổi sáng làm lương thực trong cuộc lữ hành (Xuất Hành 16). Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy xin Cha chúng ta ban cho bánh hằng ngày, để chúng ta cũng có được những gì cần thiết cho cuộc lữ hành của chúng ta.

          Bạn hãy lưu ý là Chúa Giê-su không dạy chúng ta cầu nguyện “Xin ban cho con mọi sự con cần ngay bây giờ!”  Nhưng chỉ xin lương thưc hằng ngày, không hơn không kém.  Nếu dân Ít-ra-en có lượm thêm man-na thì man-na dư ấy sẽ hư thối và sinh dòi bọ.  Họ cần phải tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho họ đủ cho ngày hôm ấy và Người sẽ cung cấp cho họ sáng hôm sau.

          Đây chính là điều Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta:  Thiên Chúa quan phòng sẽ ban cho chúng ta lương thực mỗi ngày.  Chúng ta chỉ cần xin rồi chờ đợi, mỗi ngày một lần.

          Vậy chúng ta lãnh nhận lương thực hằng ngày này như thế nào?  Bằng cách dành thì giờ ở với Chúa Giê-su trong cầu nguyện và suy niệm lời Người trong Kinh Thánh.  Rồi có ân sủng mà bạn nhận được trong Thánh lễ nữa.  Có thể bạn không lãnh nhận hằng ngày, nhưng khi lãnh nhận thì bạn có thể tin rằng Cha bạn sẽ đổ đầy tràn phúc lành xuống trên bạn.

          Lần tới khi tham dự Thánh lễ, bạn hãy nhớ là Thiên Chúa muốn ban cho bạn lương thực hằng ngày.  Rồi khi rước lễ, bạn hãy cầu nguyện:  “Lạy Chúa, con tin Chúa.  Con cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng con ngay lúc này.  Con tin Chúa sẽ ban cho con mọi sự con cần ngày hôm nay”.

          Tiếp đến, bạn thử tưởng tượng Chúa Giê-su đang đứng trước mặt bạn.  Bạn hãy dâng lên Người mọi hy vọng cũng như lo lắng về tương lai, rồi Chúa Giê-su sẽ lần lượt trao đổi với bạn bánh bạn cần đến:  bình an, hy vọng và ơn can đảm.  Rồi bạn hãy nghe Người bảo:  “Thầy ở với con luôn mãi cho đến tận thế” (Mát-thêu 28:20).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là lương thực hằng ngày của con.  Hôm nay con đặt mọi âu lo trong tay Chúa.  Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa”.