Chúa Nhật tuần 28 Thường niên

Suy niệm 2 Vua 5:14-17

 

Tôi tớ ngài sẽ không còn dâng lễ toàn thiêu và hy lễ cho thần nào khác ngoài Đức Chúa.  (2 Vua 5:17)

 

          Ông Na-a-man đã do dự không muốn dìm mình bảy lần dưới sông Gio-đan, nhưng rồi ông cũng làm.  Và nhờ thế, mỗi lần dìm mình ông lại được chữa lành hơn.  Phải, da thịt ông đã được lành.  Nhưng hơn thế nữa, là tâm hồn ông được chữa lành khi ông bắt đầu tin vào Đức Chúa.

          Cũng vậy, mười người phong hủi đã đến gặp Chúa Giê-su, và điều duy nhất Người muốn họ làm là hãy đi trình diện với các tư tế.  Tất cả đều đi, nhưng đối với một người trong bọn họ, thì mỗi bước đi đã giúp anh ta bớt đi một chút nghi ngờ và cô đơn.  Việc chữa lành kỳ diệu đã xảy ra cho thân xác anh, nhưng một sự chữa lành lớn lao hơn đã xảy ra trong tâm hồn anh khi anh đến nhìn nhận Chúa Giê-su dưới một ánh sáng mới.

          Tất cả chúng ta đều có những lãnh vực cần được chữa lành trong cuộc sống:  có lẽ thân xác chúng ta, hoặc những mối tương quan, hay những tư tưởng nội tâm.  Phải, Chúa muốn đem đến cho chúng ta sự phục hồi.  Nhưng Người cũng muốn giúp chúng ta được biết Người sâu xa hơn.  Người muốn chúng ta đi từ biết tình yêu của Người tiến đến được ôm ấp trong tình yêu ấy.  Người muốn chúng ta không những biết quyền năng của Người mà còn cảm nghiệm được quyền năng ấy nữa.

          Vậy khi bạn đem những nhu cầu của mình đặt trước mặt Chúa, hãy dâng cho Người cả trái tim của bạn nữa.  Mỗi lần dìm mình dưới sông Gio-đan đều là một chọn lựa giúp Na-a-man mở lòng đón nhận phúc lành của Thiên Chúa.  Mỗi bước tiến gần vị tư tế đã giúp cho người phong hủi biết được hồng ân nhận ra Chúa Giê-su là Chúa.  Vậy Chúa muốn bạn bước tới bước nào đây?  Dù là bước nào thì bạn cứ quyết định thưa xin vâng với Chúa, rồi Người sẽ hồi đáp bạn bằng ân sủng ban sự sống của Người.

          Mong chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc, nhưng hãy tiếp tục lắng nghe và vâng phục.  Ước gì tất cả chúng ta hãy bước từng bước trong đức tin và thêm lòng tín thác nơi Người.  Tâm hồn chúng ta sẽ thêm tín thác và phụng thờ Chúa, vì chúng ta xác tín rằng “trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa” giống như Thiên Chúa chúng ta (2 Vua 5:15).  Người là Thiên Chúa trung thành!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn nhận lãnh tất cả những gì Chúa dành cho con.  Xin Chúa cho con thấy những bước Chúa muốn con bước tới.  Chúa là niềm hy vọng và sức mạnh của con”.