Thứ Bảy tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:8-12

 

Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.  (Lu-ca 12:12)

 

          Trong một làng quê tại Ấn-độ, có một phụ nữ theo Ấn giáo đã nghe giảng Tin Mừng và quyết định trở thành một Ki-tô hữu.  Trái với những ước vọng của chồng bà, bà đã học đạo do một nhà truyền giáo dạy và được rửa tội mấy tháng sau đó.  Chồng bà ngay sau khi biết được điều ấy đã tấn công bà.  Ông ta trói tay chân bà ấy lại và nói:  “Tôi chỉ có một câu hỏi.  Nếu bà trả lời có, bà sẽ phải chết, còn nếu bà trả lời không, bà sẽ được sống”.  Bà bắt đầu cầu nguyện xin Chúa ban cho bà sức mạnh để trả lời có, bà đã tin vào Chúa Giê-su, thậm chí việc ấy có nghĩa là bà phải chết.  Chồng bà nói:  “Có khi nào bà sẽ được rửa tội lại một lần nữa không?”  Bà hét lên:  “Không!”  Được giải tỏa, ông ta đã tha chết cho bà.

          Sau đó không lâu, chồng bà cũng đã trở thành một Ki-tô hữu và cả hai người giờ đây dành thời giờ để chia sẻ Tin Mừng về Chúa Giê-su trong ngôi làng của họ cũng như vùng lân cận.

          Một số người trong chúng ta sẽ phải đương đầu với bạo lực và bách hại, nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta hãy dẹp qua một bên bài Tin Mừng hôm nay vì nó không liên hệ gì đến chúng ta cả.  Mặc dù có thể chúng ta không phải sống dưới sự đe dọa thật kinh khủng, nhưng chúng ta vẫn có thể liên kết với những anh chị em đang phải sống như thế.  Chúng ta có thể cầu xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta làm những người cầu nguyện chuyển cầu cho họ.  Bạn hãy nghĩ đến thánh Têrêxa Hài Đồng Giê-su;  chị thánh là thánh quan thầy các xứ truyền giáo, vậy mà chưa bao giờ chị bước ra khỏi cổng tu viện.  Mặc dù vướng mắc việc gia đình, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện hằng ngày cho những người đang phải đối phó với những thử thách và nguy hiểm khi làm môn đệ Chúa tại một môi trường thù nghịch Công giáo.

          Giờ đây, thật dễ dàng cầu nguyện chung cho những người đang chịu bách hại, nhưng có những cách bạn có thể áp dụng để làm cho lời cầu nguyện của bạn hướng tới một mục đích đặc biệt.  Có lẽ bạn đề nghị với gia đình hãy chọn một quốc gia nào đó để cầu nguyện cho họ và học hỏi về những tình trạng ở quốc gia ấy.  Hoặc bạn hãy chọn một tổ chức truyền giáo để cầu nguyện cho họ;  hoặc tìm danh tính của một vị thừa sai để phó dâng họ cho Chúa.  Nhiều người có những trang mạng và những tờ thông tin giúp họ liên kết với công việc của những tổ chức ấy.

          Bất kể bạn chọn cách thức nào, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần ban sức mạnh và khích lệ những người mà bạn đang cầu nguyện cho.  Bạn hãy xin Người chỉ dạy cho những người ấy, giống như Người đã dạy dỗ các vị tông đồ tiên khởi.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa hướng dẫn các anh chị em con trong những việc họ phải làm hoặc nói, để làm cho danh Chúa được vinh hiển”.