Thứ Hai tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:29-32

 

Thế hệ này… xin dấu lạ.  Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.  (Lu-ca 11:29)

 

          “Lạy Chúa, con thấy dễ tưởng tượng thấy mình đang ở trong đám dân chúng xin Chúa cho dấu lạ.  Thực vậy, Chúa là Thiên Chúa vô hình.  Con không thể nhận biết Chúa trực tiếp bằng giác quan của con.  Cho nên đôi khi thú thật là con đã nghi ngờ Chúa thực sự hiện diện với con.  Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, vì không khi nào Chúa kết án những nghi ngờ và những lời cầu xin rối bời trong nội tâm con.  Trái lại, trong những lần nghi ngờ ấy, ơn sủng Chúa lại đổ xuống tràn lan trên con nhiều hơn, cùng với lòng kiên nhẫn và am hiểu của Chúa.

          “Lạy Chúa, Chúa dạy con rằng Chúa đã dựng nên thế giới này như thế, bởi vì Chúa muốn tỏ ra giá trị của đức tin, đức cậy và lòng mến.  Đức tin mà Chúa muốn xây đắp trong con không nhất thiết phải là trăm phần trăm.  Con sẽ chẳng rùng mình khi bước ra ngoài vòng đức tin này nếu như con nhìn thấy Chúa đang che chở và dẫn dắt con mọi lúc.  Làm sao con trông cậy được nếu thiên đàng đã được thiết lập trên mặt đất này?  Rồi lòng mến nữa?  Đức mến đã làm cho trái tim Chúa bừng cháy lên.  Nếu như con cảm nhận được vinh quang Chúa vĩ đại như thế nào, thì chắc là con sẽ không còn được tự do để phó thác mình cho Chúa nữa.  Cho nên con cảm tạ Chúa đã đeo đuổi đưa con vào làm bạn hữu với Chúa.

          “Lạy Chúa, khi dân chúng xin dấu lạ, một số người có thể đã cảm thấy bị Chúa từ chối.  Họ đã không nhận ra dấu lạ, vì khi ám chỉ đến dấu lạ ông Giô-na, Chúa đã cho thấy là một dấu lạ vĩ đại đang xuất hiện ở chân trời.  Chúa sẽ bị đóng đinh vào thập giá, được mai táng và ngày thứ ba sẽ sống lại trong vinh hiển.  Đó là dấu lạ vĩ đại nhất!  Vì các môn đệ Chúa đã thấy Chúa sống lại, nên họ mạnh dạn hy sinh mạng sống để chết vì đức tin.

          “Lạy Chúa, xin Chúa giúp con can đảm gắn bó với những dấu lạ Chúa đã ban và những dấu lạ Chúa vẫn tiếp tục tỏ ra cho con.  Chúa đã hứa ‘bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp’ (Giê-rê-mi-a 29:13-14).  Lạy Chúa, xin giúp con hết lòng theo đuổi Chúa.  Con tin rằng khi con bước đi với Chúa, con sẽ khám phá thêm những dấu lạ nhiều hơn con có thể đếm được.  Lạy Chúa, xin giúp con tin để con được thấy!”

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì dấu thánh giá, dấu lạ lớn lao nhất nói lên tình yêu của Chúa”.