Thứ Hai tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:13-21

 

… lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa.  (Lu-ca 12:21)

 

          Khi mỉm cười hoặc tỏ cử chỉ thân thiện với người khác, bạn có thường được người ta đáp lại không?  Có lẽ rất nhiều chứ.  Đó là vì tình yêu sẽ tăng lên gấp bội khi bạn chia sẻ nó.  Nó không giống như tiền bạc đâu.  Khi bạn cho đi tiền bạc, nói chuyện với một thương gia, bạn sẽ chẳng được lại điều gì cả.  Chương mục trong ngân hàng của bạn sẽ vơi đi.

          Bài Tin Mừng hôm nay cảnh giác chúng ta rằng nếu chỉ chú tâm đến của cải tiền bạc, chúng ta sẽ đến với Chúa Giê-su giống như là anh chàng tới xin Chúa xử kiện cho anh.  Anh xin Chúa Giê-su giúp anh lấy lại phần gia tài trần thế này.  Thật đáng tiếc, anh đã đến không đúng người rồi.  Mặc dù Chúa Giê-su thực sự lo cho những hoàn cảnh tài chánh của chúng ta, nhưng Người chú trọng nhiều hơn đến sự giàu có thiêng liêng của chúng ta.  Chúa giàu lòng thương xót và lân ái, nên Người cũng muốn làm cho chúng ta được giàu có.  Đây là thứ giàu có đích thực “trước mặt Chúa” (Lu-ca 12:21).

          Giống như một người tới gặp người tư vấn tài chánh để xin họ giúp mình phát triển sự giàu có vật chất, chúng ta cũng có thể xin Chúa Giê-su giúp chúng ta phát triển sự giàu có thiêng liêng của chúng ta.  Bình thường, việc này bắt đầu bằng cách thẩm định lại giá trị lớn lao của những điều chúng ta đã có, như đức khiêm nhường hoặc kiên nhẫn, lòng thương xót hay tình yêu.  Chúng ta có thể xin Chúa giúp chúng ta phát huy thêm nữa trong những nhân đức ấy.

          Nhưng chúng ta đừng dừng lại ở đấy.  Vì “kho tàng thiên liêng” của chúng ta quan trọng đối với Chúa, nên Người sẵn sàng ban thêm cho chúng ta.  Vậy bạn có cần thêm lòng cảm thông không?  Cứ cầu xin điều ấy!  Bạn có bị sa lầy trong hận thù không?  Hãy cầu xin ơn biết tha thứ.  Khác hẳn với người anh tham lam chỉ muốn giành tiền bạc nhiều hơn cho mình, Thiên Chúa luôn thích chia sẻ sự phong phú của Người.  Sự giàu có thiêng liêng của Người không bao giờ cạn khi Người cho đi.

          Kho tàng thiêng liêng của bạn cũng sẽ không hao hụt bao giờ, dù cho bạn có giốc hết nó để trao tặng cho người khác mỗi ngày.  Bạn hãy nhớ lời Chúa Giê-su hứa:  “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lu-ca 6:38).  Khi đã giàu có trước mặt Chúa rồi, bạn sẽ có thể trải ra sự giàu có ấy mà không mất đi bất cứ điều gì cả.  Chúa Giê-su đã sống quảng đại theo cách ấy đấy!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con lãnh nhận được càng nhiều hơn từ nơi Chúa, để con có thể đem cho mọi người càng nhiều hơn nữa”.