Thứ Năm tuần 29 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 3:14-21

 

Anh em đủ sức… nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết.  Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa.  (Ê-phê-xô 3:19)

 

          Một câu châm ngôn ngày xưa của Na-uy nói:  “Cái gì được yêu thương thì luôn luôn đẹp đẽ”.  Nếu bạn chăm sóc cho một bông hoa thì đương nhiên nó sẽ đẹp.  Nếu bạn biểu lộ tình yêu cho một người không được mấy yêu thương, người ấy sẽ có thể trở nên như người ta mong muốn, tức là quảng đại hơn, kiên nhẫn hơn và dễ thương hơn.  Bởi vì lý tưởng của cái đẹp không phải ở bề ngoài cho bằng ở bên trong chúng ta.  Vẻ đẹp không phải do những gì chúng ta có hoặc những gì chúng ta hiểu biết, nhưng do chúng ta là con người thế nào.

          Vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp thánh Phao-lô muốn cổ võ qua lời nguyện trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Điều ngài cầu nguyện trước hết là xin cho các tín hữu của ngài được tràn đầy sức mạnh, để họ có thể bắt đầu giúp đỡ người nghèo khổ, chăm sóc người bệnh tật hoặc rao giảng cho những người lạc đường.  Rồi ngài cầu nguyện xin cho họ được đầy tràn tình yêu của Chúa.  Ngài biết rằng những ai “được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái” trong Chúa Ki-tô thì sẽ có được nền móng vững chắc, trên đó Giáo Hội được xây dựng (Ê-phê-xô 3:17).

          Đây là điểm quan trọng để chúng ta học biết.  Chúa Giê-su muốn chúng ta xây dựng Giáo Hội, nhưng Người muốn chúng ta làm công việc ấy bằng quyền năng của Người, chứ không phải chỉ bằng những nỗ lực riêng của chúng ta.  Người muốn chúng ta học phục vụ vì tình yêu của Người chứ không phải chỉ vì thiện chí của chúng ta.  Để đạt mục đích này, Chúa ban cho chúng ta những kinh nghiệm sâu xa về tình yêu của Người, để chúng ta khỏi phải vò đầu bứt óc, áp dụng lý thuyết này nọ để lo xây dựng Giáo Hội.  Nhưng mục tiêu của Người là chúng ta hãy biết tình yêu của Người ở trong sâu thẳm con người chúng ta, tức chính “nội tâm” chúng ta (Ê-phê-xô 3:16).

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy cố gắng coi mình như một người con của Cha trên trời.  Có lẽ bạn sử dụng những thánh vịnh, suy nghĩ về sự cao cả và tình yêu của Người.  Người đã dựng nên mọi sự;  ngay đến hơi thở hiện thời của bạn cũng là do Người.  Con của Người đã cứu chuộc bạn nhờ cái chết trên thập giá với một tình yêu không thể nói hết.  Bạn hãy xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn hiểu phần nào tình yêu ấy lớn lao dường nào.  Hãy để cho bình an của Người tràn đầy trong bạn khi bạn bước vào sự hiện diện của Người.  Bạn hãy biết rằng Người không chỉ “thích” bạn mà thôi.  Nhưng Người thực sự khoái bạn!

 

          “Lạy Cha, xin giúp con cảm nghiệm sự sâu xa của lòng Chúa thương xót, để con được sống trọn vẹn trong đức tin.  Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con cháy bừng lên nhờ tình yêu của Chúa”.