Thứ Sáu tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:54-59

 

Còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?  (Lu-ca 12:56)

 

          Có thể bạn đã trông thấy một người ở góc phố cầm cái biển ngữ trên đó viết:  “Sắp tận thế rồi!”  Hoặc có lẽ bạn đã xem một cuốn phim về người siêu anh hùng, trong đó có cảnh nhân vật xấu xa đã đe dọa tận diệt toàn bộ thế giới.  Cũng có thể bạn đã đọc cuốn sách cố gắng giải thích Kinh Thánh theo những biến cố hiện đang xảy ra.  Tất cả những thí dụ vừa kể cho thấy người ta quan tâm đến ngày tận thế như thế nào.

          Chúng ta có thể tiên đoán ngày tận thế như chúng ta đã biết rõ không?  Không đâu.  Chúa Giê-su bảo chẳng ai biết được khi nào ngày giờ ấy đến, kể cả chính Người (Mát-thêu 24:36).  Thay vì chú tâm đến ngày tận thế, Người muốn chúng ta hãy chú tâm đến “hiện tại”, để chúng ta hiểu những gì Cha Người đang làm trong thế giới lúc này (Lu-ca 12:56).  Chúng ta chú ý đến ngày tận thế, không phải để có được những soi sáng độc đáo về tương lai, nhưng để chúng ta có thể làm việc cùng với Chúa hôm nay và đóng góp để phát triển vương quốc Người.

          Vậy Thiên Chúa đang làm gì hiện thời?  Chúng ta hãy quan sát:

          * Tại những nơi như Iraq và Syria, Người đang hiện thân nơi những anh chị em của chúng ta để tuyên xưng đức tin, dù phải trả giá bằng sự mất mát nhà cửa, sinh kế và thậm chí cả mạng sống nữa.  Và Người đang thúc giục những kẻ đang được sống an lành hãy nâng đỡ họ hết sức có thể bằng cầu nguyện và quảng đại giúp đỡ vật chất.

          * Tại những nơi Giáo Hội bị áp bức, như Trung Hoa hoặc Châu Mỹ La-tinh, Thiên Chúa đang quy tụ dân chúng lại thành những cộng đồng đức tin nho nhỏ, để nhờ đó sự hiện diện của Người tỏa sáng.  Rồi ánh sáng ấy sẽ đem nhiều người vào trong vương quốc Chúa.

          * Qua tác vụ của những vị lãnh đạo như Đức Giáo hoàng Phanxicô, Chúa đang mời gọi chúng ta hãy đi ra các lề xã hội mà đồng hành với những người xem ra khác biệt trong cách ăn mặc, nói năng, suy nghĩ hoặc thờ phượng.  Và người ta đang lưu tâm điều ấy.

          * Thiên Chúa đang sử dụng các nhà khoa học, nghiên cứu và những người lãnh đạo dân sự để đem đến cho Giáo Hội Người một cảm thức nguy cấp về nhưng đe dọa hủy diệt môi trường.  Và người ta đang bắt đầu chăm sóc tốt hơn cho ngôi nhà chung của nhân loại.

          Hiện nay là thời giờ nào?  Chúng ta không thể nói đây có phải là thời tận thế hay không. Nhưng chúng ta luôn có thể nói rằng đây là đúng lúc đúng giờ để làm một điều gì đó mà xây dựng Nước Thiên Chúa!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở mắt con để con biết phải làm sao cộng tác với công việc của Chúa trong thế giớ hôm nay”.