Thứ Tư tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 12:39-48

 

Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta.  (Lu-ca 12:43)

 

          Bạn có biết là óc của bạn tự nó cắt tỉa đi những gì không cần thiết không?  Các nhà nghiên cứu thần kinh học đã khám phá ra là những đường lối thường được sử dụng trong não bộ thì phát triển thêm, còn những đường lối ít được sử dụng thì yếu dần và cuối cùng bị xóa bỏ hẳn.  Như thế, bạn càng suy nghĩ nhiều hơn về một vấn đề đặc biệt thì “sức mạnh của não bộ” càng đón nhận vấn đề ấy nhiều hơn.

          Điều này có thể soi sáng cho chúng ta phần nào khi chúng ta nhìn vào sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay khuyên chúng ta hãy tỉnh thức chờ đợi Chúa Giê-su trở lại.  Tỉnh thức có nghĩa là tập luyện để chúng ta luôn ý thức được những gì ở chung quanh chúng ta và để cho ý thức này ảnh hưởng trên đường lối chúng ta hành động.  Như vậy theo ngữ cảnh của đoạn Tin Mừng này, một phần của việc tỉnh thức sẽ là chú tập vào những tư tưởng cũng như những gì xảy ra chung quanh chúng ta.  Cuộc nghiên cứu cho thấy rằng chúng ta càng định tâm hướng tư tưởng của mình vào cuộc trở lại của Ông Chủ, thì tự nhiên chúng ta sẽ càng biết phải sẵn sàng chuẩn bị thế nào cho ngày trọng đại ấy.

          Vậy phải bắt đầu thế nào?  Có lẽ bạn thử cố gắng thực tập phối hợp việc thức tỉnh nội tâm với việc thức tỉnh bề ngoài.

          Thức tỉnh nội tâm có thể giản dị bằng cách giữ trong tâm trí chúng ta những lời hoặc những hình ảnh của Chúa.  Càng đọc, tưởng tượng và suy nghĩ về những tư tưởng tích cực thì những tư tưởng tiêu cực sẽ dần dần bị thay thế.

          Thức tỉnh bề ngoài tốn nhiều thì giờ hơn, cũng hết sức có giá trị.  Chúng ta hãy dành hết cả thì giờ cho những sinh hoạt đặt trọng tâm vào việc phục vụ Chúa và những người chung quanh.  Đồng thời chúng ta cũng phải coi chừng cách mình đối xử với nhau, cách mình biểu lộ tình yêu đối với gia đình và cách chúng ta dành thời giờ ưu tiên cho Chúa.

          Hôm nay, bạn hãy xem mình có thể sử dụng phương thức thức tỉnh nội tâm và tỉnh thức bề ngoài nói trên, để giúp mình sẵn sàng cũng như chờ đợi Chúa Giê-su đến.  Rồi bạn hãy nhớ là sự kiện Chúa đến gồm hai phương diện:  vào ngày tận thế và vào mỗi cuối ngày của bạn.  Bạn hãy cố gắng để tâm trí mình được đầy tràn những tư tưởng về Chúa và hãy hướng mọi hành động của bạn vào tình yêu và phục vụ.  Mọi sự rồi sẽ đâu vào đó.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con giữ tư tưởng và hành động hướng về Chúa cho đến khi Chúa trở lại trong vinh quang”.