Chúa Nhật tuần 30 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 18:9-14

 

Xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác.  (Lu-ca 18:11)

 

          Đã bao giờ bạn sống gần một người chỉ khéo khinh thường người khác không?  Dường như mỗi khi họ hạ thấp được người khác xuống thì họ mới cảm thấy mình tốt thôi.  Mặc dù chúng ta không thể nói chắc, nhưng đó có thể chính là động lực khiến người Pha-ri-sêu tạ ơn Chúa, vì ông ta không giống như những người khác.  Có lẽ ông ta hành động như vậy là do sợ hãi và bất ổn hơn là chỉ vì kiêu căng.

          Còn bạn thì sao?  Chắc không phải lúc nào bạn cũng xét đoán người khác.  Nhưng có những cách thức nào khác bạn so sánh mình với người ta không?  Khi bạn nhận thấy sự yếu đuối của một người, bạn có dùng người ấy để làm thước đo mà xét đoán bản thân “Tôi tốt hơn hay tệ hơn người ấy?” không?

          Tinh thần so sánh này là điều chúng ta phải ý tứ;  nó có thể làm mất đi niềm vui từ đức tin của bạn!  Nếu thấy mình suy nghĩ cách ấy, bạn hãy nhớ rằng Chúa sẽ không so sánh bạn với ai cả.  Người yêu thương bạn như là chính con người của bạn.  Bất kể bạn đã nghe điều này bao nhiêu lần rồi, nó vẫn có thể đem lại cho bạn một sự ngạc nhiên.  Tóm lại, tất cả chúng ta đều cần nên tốt hơn phải không?  Tuy nhiên tình yêu của Thiên Chúa phải là khởi điểm cho bất cứ sự trưởng thành thiêng liêng đích thực nào của chúng ta.  Chúa vẫn yêu thương chúng ta và chúng ta có làm điều gì đi nữa cũng không thể làm cho Người yêu thương chúng ta kém đi!

          Điểm chúng ta suy nghĩ hôm nay là bạn hãy cố gắng suy niệm tuyệt đối về tình yêu Chúa yêu thương bạn.  Đửng ở lại trong tội lỗi của bạn.  Chúa đã biết rõ tội lỗi bạn rồi!  Bạn cứ ngồi trước sự hiện diện của Người, và suy nghĩ về mọi cách Chúa chăm sóc bạn.  Người sai Con của Người đến để chết cho bạn.  Tự đời đời, Người đã hoạch định để bạn thuộc về vương quốc Người.  Người hằng ban ân sủng và phúc lành để giữ bạn ở lại trong tình yêu của Người.  Nếu bạn nghĩ về điểm này đủ lâu rồi thì bạn sẽ không phải lo lắng về người khác sẽ ra sao nữa.  Bạn sẽ bận rộn đến nỗi tạ ơn Chúa còn chưa đủ!

 

          Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã yêu thương con như con đang là con hiện giờ.  Cảm tạ Cha đã ban cho con ân sủng, để luôn luôn giúp con trở nên giống như Cha hơn”.