Thứ Bảy tuần 30 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 1:18-26

 

Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi.  (Phi-líp-phê 1:20)

 

          Kính phóng đại là một đồ dùng rất thú vị.  Nó có thể cho thấy vẻ đẹp và phức tạp của những vật thậm chí nhỏ nhất trong những tạo vật Chúa dựng nên.  Nhưng chúng ta cũng có thể tìm thấy những gì đáng lẽ chúng ta không nên biết, thí dụ mọi cái bất toàn và những ký sinh đang sống trên da thịt chúng ta.

          Cũng thế, lấy kính phóng đại soi trên bản thân chúng ta có thể làm chúng ta vui mừng hoặc rùng mình.  Điều ấy hoàn toàn tùy thuộc những gì chúng ta đang chú ý đến.  Trong bài Tin Mừng hôm nay, các khách mời trong nhà ông Pha-ri-sêu để ý xem Chúa Giê-su có sai sót gì nhỏ nhặt nhất hay không.  Họ đang dò xét mọi hành động của Người để tìm lý do tố cáo Người và làm mất tiếng tốt của Người.

          Cảm tạ Thiên Chúa, vì khi Chúa Giê-su nhìn vào chúng ta, Người không tìm kiếm những lỗi lầm, sa ngã và thiếu sót của chúng ta.  Nhưng Người tìm kiếm những dấu vết của hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta.  Người tìm kiếm từng tư tưởng quảng đại, từng việc làm tử tế và từng lời nói dễ thương.  Người muốn gặp thấy những điều tốt ấy và đề cao chúng, để Người có thể khích lệ chúng ta phát huy chúng hơn nữa.  Dĩ nhiên Người cũng thấy những lỗi phạm của chúng ta.  Dĩ nhiên Người cũng nghe những lời nói không tốt của chúng ta, cảm nhận những thù hằn và xét đoán khắt khe của chúng ta.  Nhưng đó không phải là những gì Người chú tâm đến.  Người biết chúng có mặt ở đấy, nhưng Người muốn chúng ta hãy quay lưng lại với chúng.  Phương thức của Người là giúp chúng ta vun trồng những nhân đức, thay vì cứ ở lì trong những nết xấu.  Chỉ vì lý do ấy, chúng ta không có lý do để hãi sợ dưới cái nhìn yêu thương của Người.

          Thế còn khi bạn lấy kính phóng đại soi lên những người khác thì sao?  Bạn muốn chỉ trích hay khích lệ họ, đó là do bạn chọn lựa.  Bạn thấy dễ nhận ra những lỗi lầm của người khác, ai cũng thấy như vậy cả.  Nhưng có lẽ bạn chẳng cần dùng cái kính phóng đại đâu!  Tuy nhiên nếu bạn định tâm tìm kiếm nhờ ánh sáng Chúa Thánh Thần soi dẫn, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều để ngợi khen Chúa.  Sau hết, bạn sẽ thấy Chúa Giê-su được phóng đại trong những người sống chung quanh bạn.  Bạn sẽ ý thức được mọi cách sống của Người được biểu lộ, cho dù có là điểm mờ nhất.  Khi ấy, bạn có thể yêu mến Chúa Giê-su trong họ và tha thứ cho họ như Chúa Giê-su đã tha thứ cho họ, cũng như Chúa Giê-su tha thứ cho chính bạn nữa!

 

          “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi vui mừng trong Chúa, Đấng cứu độ tôi”.