Thứ Năm tuần 30 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 144:1-2, 9-10

 

Chúc tụng Chúa là núi đá cho tôi nương ẩn.  (Thánh Vịnh 144:1)

 

          “Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là ‘núi đá của con’!  Con cần một tảng đá vững chắc để đứng trên đó hôm nay.  Chúa ban cho con một nền móng sẽ không lay chuyển, đang khi những chao đảo cuộc sống hôm nay cố làm cho con quỵ ngã.

          “Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự;  mọi vật trên trời dưới đất đều tùy thuộc vào Chúa.  Con biết rằng có nhiều điều sẽ lay chuyển tư tưởng và cảm xúc của con hôm nay, nhưng Chúa là sự vững vàng của con.  Khi những điều không tốt xảy ra, con sẽ vẫn tuyên xưng Chúa tốt lành.  Khi con hành động đáng ghét, con vẫn tin Chúa yêu thương con.  Nếu những phấn đấu con phải đương đầu đe dọa làm con kiệt lực và hết hy vọng, con sẽ bám chặt lấy Chúa, Đấng sẽ làm cho con được tràn đầy sự trọn vẹn của Thiên Chúa.

          “Lạy Chúa, con biết có nhiều điều sẽ cố làm giao động những cảm xúc của con và con có thể muốn nổi loạn.  Nhưng Chúa huấn luyện con chiến đấu.  Con đứng trước những dối trá bảo rằng con không tốt, hoặc con không thể nghe Chúa, hay Chúa chẳng có gì để cho con, thì Chúa đã dạy con hãy tuyên xưng chân lý vững vàng sau đây:  con thuộc về Chúa, nên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi con!  Con biết con có thể nghe Chúa, vì Chúa rất thích nói với con cái Chúa!

          “Lạy Chúa là lòng thương xót và thành lũy của con, cuộc chiến là có thực và nó đang gào thét chung quanh con.  Xin Chúa dạy con biết chiến đấu chống cám dỗ và thất vọng, thất vọng với Chúa và với người khác.  Chúa ban chiến thắng cho các vua, vậy xin Chúa hãy đến và dẹp tan những quân thù đang tấn công con.  Xin Chúa giấu con trong vòng tay che chở của Chúa và xin Chúa làm khiên thuẫn bảo vệ con trước những sức mạnh của tối tăm.

          “Lạy Chúa, hôm nay con chọn sự che chở của Chúa.  Con sẽ tín thác nơi Chúa và tin rằng Chúa, Đấng đã không buông tha cho Con Một của mình, nhưng trao nộp Người vì tất cả chúng con, sẽ ban cho con điều gì là tốt và điều gì giúp con biết Chúa hơn cũng như sống trọn vẹn đời sống Chúa đã kêu gọi con.  Lạy Cha, xin gìn giữ con khỏi thất vọng, sợ hãi và tự cho mình là công chính.  Xin Cha khắc phục tính kiêu căng, ghen tương và ham muốn ở trong con.  Con tín thác nơi lòng Chúa thương xót.  Con mở lòng đón nhận ân sủng Chúa, để sống trong chiến thắng Chúa đã đem lại cho con”.

 

          “Lạy Cha, hôm nay con tuyên bố rằng con sẽ hơn cả một kẻ chinh phục bởi vì Chúa yêu thương con!”