Thứ Tư tuần 30 Thường niên

Suy niệm Ê-phê-xô 6:1-9

 

Hỡi anh em, kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa.  Hãy tôn kính cha mẹ.  (Ê-phê-xô 6:1, 2)

 

          Bạn có biết là người ta hầu như không thể vẽ được một bộ rễ cây “mẫu” không?  Các nhà nghiên cứu thấy rằng dù hai cây giống nhau, nhưng do hình dáng và nơi chốn khác nhau, thì hai hệ thống rễ vẫn không như nhau.  Mỗi bộ rễ phải tự thay đổi để thích ứng với đất, chất dinh dưỡng và những trở ngại chung quanh nó.  Mỗi bộ rễ có một cách chạy vòng quanh những tảng đá hoặc đất cứng ở chỗ của nó, để có thể tiếp tục hút được những chất dinh dưỡng cần thiết.

          Thật thú vị, một hệ thống rễ cây không khi nào ngừng phát triển.  Nó luôn làm cho mình được hoàn hảo và thích nghi với môi trường của nó để giữ cho cây sống sót.  Các rễ làm việc hầu như quanh năm ngày tháng;  một số rễ có thể hút tới gần bốn trăm lít nước một ngày và nhả nước ấy ra ngoài không khí để tạo độ ẩm suốt thời gian ngày hôm ấy.

          Thật không may, cũng như bộ rễ có hiệu lực thế nào, thì đôi khi những rễ bị tổn thương cũng anh hưởng đến sự tươi tốt của cây như vậy.  Một phần của cây có thể chết nếu rễ bị tổn hại, rồi rễ sẽ tìm cách mọc chung quanh chỗ bị tổn thương khi cây cố gắng kiếm đường sống sót.

          Nghĩ đến lời thánh Phao-lô kêu gọi hãy tôn kình cha mẹ chúng ta, bạn hãy nghĩ đến việc  dành thời giờ để tìm cách cảm tạ các ngài và chữa lành cho những rễ cây gia đình bạn.  Chúa ban cho mỗi người chúng ta một hệ thống rễ đặc biệt, cha mẹ và ông bà chúng ta, là vì Người có lý do và Người muốn chúng ta hãy tôn kính các ngài.  Chúa biết điều răn này không luôn dễ dàng thực hành, nhưng Người vẫn muốn chúng ta hãy cố gắng.  Chúa biết đối với một số người chúng ta, thực hành điều này là khó, nhất là khi cha mẹ làm cho chúng ta điên đầu và khó khăn.  Vì thế Chúa ban cho chúng ta ơn đặc biệt để giúp chúng ta lớn lên chung quanh những thử thách và tìm được sự chữa lành, ngay cả khi cha mẹ không còn ở với chúng ta nữa.  Chúng ta chỉ cần xin Chúa giúp đỡ và cứ tiếp tục cầu xin.  Ơn chúng ta xin không đến ngay đâu, nhưng thế nào cũng được.

          Hôm nay bạn có thể tôn kính cha mẹ bạn như thế nào?  Làm sao bạn có thể bén rễ sâu nơi Chúa Giê-su, để bạn tìm được sự chữa lành cần thiết?

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ở với con.  Xin Chúa giúp con hôm nay biết tôn kính cha mẹ con nhiều hơn một chút”.