Chúa Nhật tuần 31 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 145:1-2, 8-14

 

Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.  (Thánh Vịnh 145:8)

 

          Trong cuộc tiếp kiến giáo dân của Đức Giáo hoàng Phanxicô ngày 13 tháng 1 năm 2016, ngài nói:

          “Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa được trình bày như là ‘Thiên Chúa đầy lòng thương xót’.  Đây là danh của Người, nhờ đó Người vén màn cho chúng ta thấy khuôn mặt và trái tim của Người, có thể nói như vậy.  Theo sách Xuất Hành kể lại, khi tỏ mình ra cho ông Mô-sê, Thiên Chúa đã định nghĩa bản thân Người như sau:  Đức Chúa, Đức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín’ (Xuất Hành 34:6)…

          “Thiên Chúa ‘từ bi nhân hậu’:  lời này gợi lên cách tiếp cận dịu dàng giống như bà mẹ đến với con mình… Hình ảnh được nói lên ở đây là hình ảnh một Thiên Chúa chạnh lòng thương và xoa dịu chúng ta, tựa như bà mẹ ôm đứa con trong cánh tay, chỉ muốn yêu thương, che chở, giúp đỡ và sẵn sàng cho đi mọi sự, kể cả chính thân mình…

          “Hình ảnh ấy cũng nói về Thiên Chúa đầy lòng thương xót này rằng Người ‘nén giận’… Thiên Chúa biết chờ đợi, thời giờ của Người không phải là thời giờ thiếu kiên nhẫn của con người;  nhưng Người giống như bác nông phu khôn ngoan biết đợi chờ, dành thời gian cho hạt giống tốt mọc lên, dù ở bên cỏ dại (Mát-thêu 13:24-30).

          “Sau cùng, Thiên Chúa tuyên bố Người ‘giàu nhân nghĩa và lòng thành tín’.  Định nghĩa này về Thiên Chúa quả thực đẹp đẽ biết bao!...  Từ ‘nhân nghĩa’ được sử dụng ở đây diễn tả sự âu yếm, dễ thương, tốt lành.  Đó không phải là thứ tình yêu phim ảnh, nhưng là tình yêu sẵn sàng bước bước đầu tiên, không tùy thuộc vào công trạng của loài người, nhưng vào lượng hải hà của Chúa.  Đó là thái độ trầm tĩnh của Thiên Chúa… có thể vượt trên tội lỗi để chiến thắng sự dữ và tha thứ.

          “Giàu ‘trung tín’:  đây là lời cuối cùng trong mặc khải Thiên Chúa tỏ ra cho Mô-sê… Trung tín trong sự thương xót là chính bản chất của Thiên Chúa.  Vì thế, Thiên Chúa hoàn toàn và luôn luôn đáng tin cậy… Đây là bảo đảm cho đức tin chúng ta.  Vậy trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, chúng ta hãy hoàn toàn phó thác mình cho Chúa và cảm nghiệm niềm vui vì được yêu thương do ‘Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín’”.

 

          Lạy Chúa là Cha, con cảm tạ Chúa đã rất yêu thương và thương xót con”.