Thứ Tư tuần 31 Thường niên

Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời

 

Suy niệm Rô-ma 5:5-11

 

Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta… Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  (Rô-ma 5:8)

 

          Rất nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy rằng những trẻ thơ được nuôi dưỡng trong những môi trường như nhà mồ côi đông đúc, ở đó các em rất ít được chăm sóc nhân ái và tích cực, thì có thể sẽ chịu đau khổ do tổn hại tâm lý và tình cảm.  Những nghiên cứu này chứng minh một chân lý căn bản về đức tin chúng ta:  chúng ta được dựng nên vì tình yêu.  Khi chúng ta biết mình được yêu, chúng ta sẽ bình an và tin tưởng hơn.  Chúng ta cảm thấy mình có giá trị và bắt đầu hiểu được sự xứng đáng của mình.

          Vì thế, biết và lãnh nhận tình yêu Thiên Chúa là điều căn bản.  Việc biết và lãnh nhận ấy giúp chúng ta thấy mình quý giá đối với Chúa.  Nó cũng giúp chúng ta vững tin để sống trong thế giới này.

          Vậy làm sao chúng ta nhận ra tình yêu Chúa yêu thương chúng ta?  Đây là một vài cách:

          *  Hãy lắng nghe Kinh Thánh.  Trong bài đọc 2 hôm nay, thánh Phao-lô cho thấy ngài không muốn bất cứ ai nghi ngờ rằng tất cả ước muốn của Thiên Chúa là để chúng ta được ở với Người, hiện giờ cũng như đời đời.  Nếu không thì tại sao Người phải sai Con Một đến để chết vì tội lỗi chúng ta?  Nếu không thì tại sao Người phải tuôn đổ Thánh Thần của Người xuống trong tâm hồn chúng ta?

          *  Hãy lãnh nhận Thánh Thể trong tâm tình cầu nguyện.  Mỗi lần rước lễ, chúng ta lãnh nhận tình yêu Thiên Chúa.  Mỗi lần nghe linh mục nói “Mình Thánh Chúa Ki-tô” và chúng ta thưa “A-men”, là chúng ta nhìn nhận rằng:  Chúa vì yêu thương mà hy sinh mạng sống Người cho chúng ta.

          *   Hãy làm cho con mắt đức tin của bạn bén nhạy.  Khi bắt đầu chú tâm, bạn sẽ bắt đầu thấy rõ hơn chứng cớ nói lên tình yêu Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày của bạn.  Bạn có thể nhận ra Chúa dẫn dắt bạn qua một quyết định phức tạp.  Bạn có thể thấy Người giúp bạn tiến đến nơi nào đó đúng lúc.  Người thân mật can dự vào cả những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống bạn, bởi vì Người yêu thương bạn.

          Bạn được Chúa yêu thương, đừng bao giờ quên điều này!  Vậy bạn hãy tập nhận thức trong phương diện thiêng liêng.  Mỗi ngày bạn hãy xin Chúa giúp bạn nhìn tình yêu của Người theo một chiều kích mới.  Hãy để tình yêu ấy đem lại cho bạn tin tưởng và bình an của một người con cái được Chúa trân quý và một người bạn hữu được yêu dấu.

          Càng xác tín được tình yêu Thiên Chúa, bạn càng có được sự tin tưởng để cầu nguyện cho những người thân đã ra đi trước bạn.  Hôm nay trong ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, chúng ta hãy xin Chúa chúc phúc cho họ hết thảy.  Chúng ta hãy xin Chúa tiếp tục thanh tẩy họ và đưa họ vào hưởng nhan thánh Người.

 

          “Lạy Chúa, xin cho con thấy tình yêu của Chúa.  Chúa là nguồn hy vọng của con!”