Chúa Nhật tuần 32 Thường niên

Suy niệm 2 Thê-xa-lô-ni-ca 2:16 – 3:5

 

Chúa là Đấng trung tín:  Người sẽ làm cho anh em được vững mạnh, và bảo vệ anh em khỏi ác thần.  (2 Thê-xa-lô-ni-ca 3:3)

 

          Trong câu chuyện Ca-in và A-ben, trước khi Ca-in tiến hành kế hoạch giết em mình, Thiên Chúa đã cảnh cáo hắn đừng để cho ước muốn xấu xa này làm chủ mình (Sáng Thế 4:7).  Ca-in chưa sa chước cám dỗ.  Thiên Chúa hiện diện ngay đó, sẵn sàng giúp đỡ hắn và làm cho hắn được mạnh mẽ.  Nhưng buồn thay, chúng ta biết việc gì đã xảy ra.

          Khi suy nghĩ về tội lỗi, chúng ta thường nghĩ đến những tội cá nhân chúng ta.  Chúng ta thường không nghĩ đến những cám dỗ đứng đằng sau những chọn lựa phạm tội.  Nhưng cám dỗ là một khí cụ rất hữu hiệu ma quỷ dùng để hạ gục chúng ta, nên chúng ta cần cảnh giác đối với nó.

          Đôi khi cám dỗ giống như tiếng búa đập không ngừng để làm cho chúng ta bị sa ngã.  Lập đi lập lại, ma quỷ thì thầm những lời dối trá vào tai chúng ta.  Nó cám dỗ chúng ta bằng cách bảo chúng ta rằng chẳng có gì là sai trái khi lỗi phạm các điều răn của Chúa.  Nếu chúng ta mở cửa đón nhận những đề nghị tội lỗi này, thì những đề nghị ấy sẽ lay chuyển chúng ta để chúng ta phạm tội.

          Rồi những lúc khác, Xa-tan sử dụng một kỹ thuật tinh vi hơn.  Nó bảo rằng chúng ta có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều nơi nọ nơi kia để lui tới và cũng quá nhiều trách nhiệm phải chu toàn.  Thế là cuối ngày chúng ta mệt nhoài hoặc quá phân tâm nên chẳng còn thì giờ dành cho Chúa nữa.  Kết quả là thậm chí không hay biết, nhưng chúng ta đã trở nên yếu đuối dần về đàng thiêng liêng.  Chúng ta ơ hờ không canh phòng nữa và trở nên dễ bị tổn thương do những cám dỗ của ma quỷ.

          Nhưng chúng ta là tạo vật mới trong Chúa Ki-tô!  Chúng ta không được đầu hàng cám dỗ.  Chúng ta không được theo bước chân Ca-in.  Bí quyết là cầu nguyện và xin Chúa Giê-su ban cho chúng ta sức mạnh thiêng liêng của Người để giúp chúng ta nói không với cám dỗ.  Người là một Thiên Chúa quảng đại và Người sẽ ban cho chúng ta ơn thánh cần thiết để chống lại cám dỗ.

 

          “Lạy Chúa, con cần đến Chúa hôm nay.  Xin Chúa hãy đến và cho con được mạnh mẽ mà chống lại cám dỗ”.