Thứ Bảy tuần 32 Thường niên

Suy niệm 3 Gio-an 5-8

 

Chúng ta phải tiếp đón những con người như thế, để cộng tác vào việc truyền bá sự thật.  (3 Gio-an 8)

 

          Có thể người ta thắc mắc là một bức thư cá nhân ngắn ngủi như thế mà lại nằm trong Kinh Thánh Tân Ước sao.  Nhưng sứ điệp của thư này lại có thể giúp đỡ tất cả chúng ta:  thánh Gio-an muốn nhìn nhận và khích lệ ông bạn Gai-ô của ngài vì ông đã nâng đỡ những vị truyền giáo.

          Thánh Gio-an còn đi xa hơn nữa khi nói rằng giúp đỡ những vị truyền giáo thực sự biến chúng ta thành “những người đồng lao cộng khổ” với họ (3 Gio-an 8).  Có thể khó nhận ra rằng việc âm thầm nâng đỡ cũng có giá trị ngang hàng với việc rao giảng Tin Mừng tại những vùng đất xa lạ.  Nhưng bất cứ vị truyền giáo nào cũng sẽ nói với bạn rằng họ không thể hoạt động một mình.

          Vậy đâu là cách chúng ta có thể nâng đỡ những tâm hồn dũng cảm này?

          Hãy giúp đỡ tài chánh.  Đây có lẽ là điều trước tiên chúng ta nghĩ tới.  Chúng ta có thể tặng cho những tổ chức truyền giáo đáng tin tưởng, giúp họ trang trải những chi phí như di chuyển, để họ khỏi bận tâm mà chú ý vào công việc của mình.

          Hãy cầu nguyện.  Đây có lẽ là điều thứ hai bạn nghĩ đến, và quả thực như vậy.  Dành thời giờ cầu nguyện cho các vị thừa sai có thể đem lại một ảnh hưởng lớn.  Bạn hãy nghĩ đến thánh Têrêsa Lisieux, một nữ tu dòng kín đã được đặt làm quan thầy các xứ truyền giáo.  Chị không hề rời khỏi tu viện, nhưng nhiều vị thừa sai khẳng định rằng những kết quả công việc của họ là nhờ lời chuyển cầu của chị thánh.

          Hãy biểu lộ lòng hiếu khách.  Bạn hãy nghĩ đến những vị thừa sai ở gần nhà bạn.  Hãy mời các cha, phó tế hoặc người phụ trách đoàn thể giới trẻ đến dùng bữa.  Bạn hãy phát huy tình bạn với họ, để cho họ thấy rằng họ không đơn độc.  Bạn cũng hãy phát huy một tinh thần truyền giáo trong gia đình bạn.

          Hãy chia sẻ quan điểm của bạn.  Bạn cũng là một thừa sai nữa!  Bạn không cần phải đi đến xứ lạ để rao giảng Tin Mừng.  Mỗi lần bạn đến gặp gỡ hàng xóm láng giềng, mỗi lần bạn chọn yêu thương thay vì lên án, mỗi lần bạn quay về với Chúa để thống hối, là bạn đang rao giảng Tin Mừng.  Những hành động và chọn lựa của bạn có thể biến đổi tâm hồn bạn, để rồi chúng tiếp tục biến đổi môi trường sống của bạn.  Và chúng còn biến đổi toàn thể Giáo Hội nữa.

          Mỗi người chúng ta được kêu gọi làm cộng sự viên trong sự thật.  Mỗi người chúng ta là cốt yếu cho việc mở rộng Nước Chúa trong thế giới này!

 

          “Lạy Cha trên trời, con muốn làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ việc loan truyền Nước Cha trong thế giới!”