Thứ Sáu tuần 32 Thường niên

Suy niệm 2 Gio-an 4-9

 

Chúng ta phải yêu thương nhau.  (2 Gio-an 5)

 

          Bạn đã nhận thấy là thánh Gio-an nói “Chúng ta phải yêu thương nhau” (2 Gio-an 5) chứ?  Ngài kể luôn cả mình vào số những người ấy khi nói rằng hết mọi người đều được kêu gọi hãy yêu thương.  Rồi nói năng không bằng hành động.  Chỉ nói “Tôi yêu thương anh/em” thì chưa đủ.  Mà bạn cần phải thực hành điều ấy nữa.

          Tác giả thư 2 Gio-an có lẽ không phải là thánh sử Gio-an, nhưng là một Gio-an khác, một linh mục hoặc kỳ lão tại một giáo hội địa phương.  Dường như ngài đã quen biết một số người từng chứng kiến Chúa Giê-su thi hành sứ vụ, có khi là một vị tông đồ nào đó.  Lý do Gio-an viết là vì ngài quan tâm đến các anh chị em trong giáo hội của ngài.  Ngài vui mừng tựa như một bậc cha mẹ hãnh diện vì con cái mình “đã sống trong sự thật” và khuyến khích họ “phải yêu thương nhau” (2 Gio-an 4, 5).

          Tại sao Gio-an lại chú ý đến những quan tâm này?  Một số tín hữu đã khuấy động lên vấn đề Chúa Giê-su có thực sự là người phàm không.  Có lẽ họ nghĩ rằng Chúa chỉ giả vờ là người phàm.  Do đó, nhiều người đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi và đánh mất đi cốt lõi của vấn đề:  là Thiên Chúa yêu thương tính chất con người của chúng ta nên mới sai Con của Người đến mặc lấy thịt máu thực sự của chúng ta.  Chúa Giê-su đã muốn hoàn toàn là con người:  là một người trong số chúng ta, để Người có thể ở với chúng ta.

          Nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta là con người đến như thế, thì làm sao những người thuộc giáo hội của Gio-an lại có thể nghĩ rằng, trên thực hành chứ không phải trên lý thuyết, họ không cần phải yêu thương nhau?  Đây không phải là quan điểm của Gio-an.  Chúng ta thực hành yêu thương đó mới là điều quan trọng.  Đôi khi nó còn quan trọng hơn cả việc chúng ta nói và chúng ta tin.

          Vậy khi chúng ta trung thành tham dự Thánh lễ, nhưng lại gắt gỏng với người trong gia đình, thì chúng ta đang đánh mất điều gì đó.  Tình yêu chúng ta yêu thương nhau phản ánh lòng yêu mến Chúa.  Như Gio-an đã viết, tình yêu là đường lối quan trọng nhất để chúng ta sống đức tin.

          Thiên Chúa yêu thương mọi người và Chúa muốn tình yêu ấy tuôn trào từ bạn sang những mối tương quan của bạn.  Vậy hôm nay bạn hãy dừng lại mà nhìn những người chung quanh.  Hãy xin Chúa tỏ ra cho bạn biết một người anh chị em mà Người muốn bạn yêu thương họ một cách cụ thể.  Rồi bạn hãy dành thời giờ ở với người ấy:  nhìn vào mắt họ, lắng nghe nhưng quan ngại của họ, và chăm sóc họ với tình yêu Chúa đã dành cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay xin giúp con biểu lộ tình yêu của Chúa”.