Thứ Ba tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:1-10

 

Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.  (Lu-ca 19:5)

 

          Con gà hoặc cái trứng, thứ nào có trước?  Đó là một câu hỏi khó trả lời!  Bài Tin Mừng hôm nay nêu lên một lưỡng đao luận tương tự.  Ai nhìn thấy ai trước, ông Da-kêu hay là Chúa Giê-su?

          Có lẽ là ông Da-kêu đã thấy Chúa trước.  Đúng vậy, vì ông leo lên một cây sung để có thể nhìn thấy Chúa.  Nhưng rồi cũng có thể là Chúa Giê-su đã thấy Da-kêu trước, vì Người đã biết rõ ông đang ẩn ở đâu nên sẵn sàng gọi ông đích danh và xin ông cho Người đến nhà dự tiệc.  Vậy thì ai nhìn thấy ai trước?

          Có thể chúng ta chẳng bao giờ biết rõ.  Nhưng chúng ta chắc chắn có một ý tưởng tốt về những gì mỗi người đã nhìn thấy.  Ông Da-kêu đã nhìn thấy một người thánh thiện, nên ông mới dám hy vọng rằng Chúa Giê-su có thể đem lại cho ông bình an. 

          Chúa Giê-su thì nhìn vào tâm hồn ông Da-kêu và thấy lòng hăng hái và hiếu kỳ của ông.  Chúa thấy ông ước ao đến gần Thiên Chúa hơn.  Dĩ nhiên Người thấy tội lỗi của ông, nhưng điều đó không làm cho Người dừng lại.  Người yêu rất nhiều những điều khác Người đã thấy, đến nỗi Người đã nhậm lời cầu nguyện thầm lặng của ông Da-kêu và đã gọi ông.

          Chú giải đoạn Tin Mừng này, thánh Augustinô đã viết:  “Chính Chúa là Đấng đã đón tiếp ông Da-kêu vào trong tâm hồn Người, nên giờ đây Người sẵn sàng được ông đón tiếp vào trong nhà ông”.  Trước khi ông Da-kêu toan tính chuyện leo lên cây, thì Chúa Giê-su đã hoạt động trong ông rồi.

          Cũng vậy, Chúa Giê-su đã thấy bạn trước khi bạn thức dậy sáng nay.  Người yêu thích những gì Người đã thấy và Người đã bắt đầu hoạt động trong tâm hồn bạn.  Trong khi bạn ngủ, Người đã ban cho bạn ân sủng cần thiết cho ngày hôm nay rồi.

          Chúa Giê-su đã đến “để tìm và cứu những gì đã mất” (Lu-ca 19:10).  Để tìm kiếm ông Da-kêu, Người đã ban cho ông ân sủng, đó là sự hiếu kỳ, ước mong và đói khát Thiên Chúa, để giúp ông leo lên cây.  Hôm nay Người cũng đang tìm kiếm bạn.

          Bạn có cảm thấy được thúc giục để cầu nguyện không?  Để đọc Kinh Thánh hoặc đi tham dự Thánh lễ?  Để bỏ đi một hoàn cảnh cám dỗ?  Những thúc giục ấy đến từ Chúa.  Người thúc giục bạn mỗi ngày, cố gắng lôi kéo sự chú ý của bạn.  Ngay cả khi bạn quên hoặc cưỡng lại, Người vẫn tiếp tục hành động để đem bạn trở về.

          Chúa Giê-su đã đón tiếp bạn vào trong trái tim Người.  Giờ đây bạn cũng muốn đón tiếp Người vào trong trái tim bạn.  Vậy bạn đã sẵn sàng tiếp Người chưa?  Cứ làm theo “những thúc giục” thì Người sẽ bước vào.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa nhìn thấy tâm hồn con và Chúa biết những gì xảy ra ngày hôm nay.  Xin giúp con ở lại bên Chúa”.