Thứ Bảy tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 20:27-40

 

Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.  (Lu-ca 20:36)

 

          Bài đọc hôm nay chắc chắn phải là một trong những bài thánh Gio-an Bosco thích nhất, vì nó mời gọi chúng ta suy nghĩ về thiên đàng, ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta.  Thánh Bosco tin rằng Chúa đã gọi ngài làm việc cho những người trẻ tại Torino, Ý-đại-lợi.  Tâm hồn ngài đã đặc biệt hướng về những đứa trẻ đang sống lang thang ngoài hè phố.  Ngài đã giúp chúng tìm được việc làm, lại còn dạy chúng cầu nguyện và bước theo Chúa nữa.

          Để hoàn thành mục tiêu này, Bosco phát triển cái mà ngài gọi là “Nhà nguyện Lễ hội” như một phương tiện giúp đỡ việc trở lại đạo và chế độ giáo dục toàn diện.  Vào những ngày Chúa Nhật, ngài tụ tập các trẻ nam lại, có khi tới sáu trăm em, để cầu nguyện, xưng tội, dự Thánh lễ và chơi banh.  Rồi trong tuần, ngài tổ chức thành những nhóm nhỏ hơn để cầu nguyện, thảo luận và xây dựng tình bạn hữu.

          Cuối cùng, mỗi tháng một lần, Bosco đem các em đến nghĩa trang địa phương, để ngài nói với các em về sự chết và hấp hối.  Thêm vào việc dạy dỗ chúng biết sống ở đời, ngài còn tìm cách dạy những em này biết chuẩn bị cho cái “chết hạnh phúc” và chuẩn bị sẵn sàng vào thiên đàng.

          Khi nhắc đến những đề tài như ngày tận thế và lời hứa thiên đàng, có lẽ chúng ta đều nhận thấy có một sự phối hợp giữa những tư tưởng hy vọng, bất định và cả hãi sợ nữa.  Những tư tưởng bất định làm chúng ta thắc mắc không hiểu thiên đàng như thế nào.  Chúng ta sẽ làm gì ở đấy suốt ngày?  Mối tương quan giữa chúng ta với gia đình và bạn bè sẽ ra sao?  Chúng ta có thích không?  Những tư tưởng hãi sợ có thể đưa chúng ta đến thái độ lo lắng là Chúa sẽ không để cho chúng ta vào thiên đàng, hoặc chúng ta mới chỉ mon men đến đó và cảm nghiệm được phần nào những phúc lành của thiên đàng thôi.  Còn những tư tưởng tốt thì giúp chúng ta được đầy tràn hy vọng và hăng hái chuẩn bị.  Chúng ta nhớ rằng trên thiên đàng không còn đau khổ, bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói, chia rẽ hoặc cái chết nữa.  Rồi chúng ta nghĩ đến được ở với Chúa Giê-su đời đời.

          Bạn hãy nhìn vào nội tâm bạn ngay bây giờ để xem tư tưởng nào nổi cộm nhất.  Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy xin Chúa Thánh Thần củng cố đức tin của bạn, để tất cả những tư tưởng sợ hãi sẽ tan đi.  Hãy để Người thuyết phục bạn tin rằng thiên đàng sẽ vượt trên mọi mong ước của bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa dạy con vững lòng tin tưởng về thiên đàng giống như thánh Bosco đã tin tưởng.  Xin Chúa cho con thấy gia tài vinh hiển Chúa đã dành sẵn cho con và cho tất cả những ai yêu mến Chúa”.