Thứ Năm tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:41-44

 

Trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương.  (Lu-ca 19:41)

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa ứ trào lòng cảm thương!  Chúa đã thấy ‘những gì đem lại bình an’, tức là ý nghĩa tên của Giê-ru-sa-lem, bị giấu ẩn khiến dân Chúa không thấy được, nên Chúa đã khóc cho họ (Lu-ca 19:42).  Điều ấy làm Chúa đau đớn, nhưng Chúa không ngoảnh mặt đi.  Chúa đã không kết án.  Chúa chỉ khóc thương!

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã không ở mãi trên trời cao cách xa chúng con.  Khi chúng con tách biệt mình khỏi Chúa, việc ấy khuấy lên lòng cảm thương và buồn phiền của Chúa chứ không phải quyết định lên án.  Chúa không đến để kết án chúng con, nhưng để cứu chúng con.  Rồi khi chúng con không nhận biết việc ấy, khi mắt chúng con mù quáng, thì Chúa cùng đau khổ với chúng con.  Chúa khóc khi chúng con lìa xa ân sủng Chúa.  Chúa bước vào nỗi khốn nạn mà chúng con đang mang trên mình.

          “Ngay cả khi chúng con đau đớn phần xác, khi chúng con chết, thì Chúa vẫn khóc thương chúng con.  Giống như Chúa đã khóc thương bạn của Chúa là anh La-da-rô, tâm hồn Chúa đã dâng lên mỗi khi chúng con bị tổn thương.  Chúa là người anh của chúng con, và Chúa ước ao những điều tốt đẹp nhất cho chúng con.

          “Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì tình yêu Chúa yêu chúng con đã sinh ra rất nhiều điều hơn cả mối thiện cảm nữa!  Chúa mặc lấy bản chất loài người chúng con, để Chúa chia sẻ mọi cảm xúc con người của chúng con.  Chúa khóc với chúng con, nhưng Chúa cũng vui cùng chúng con nữa.  Khi các môn đệ trở về sau chuyến truyền giáo, Chúa đã vui mừng vì thấy Chúa Cha đã hành động qua họ.  Khi đôi tân hôn cử hành lễ cưới tại Ca-na, Chúa đã cử hành với họ.  Khi thấy chúng con đến giúp đỡ người khác, Chúa mỉm cười.

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết nhận ra những giọt nước mắt của Chúa khi con là kẻ đã tách mình ra khỏi Chúa.  Xin Chúa lấy lòng cảm thương và tình yêu qua đôi mắt Chúa mà thúc giục tâm hồn con sám hối.  Xin kéo con lại gần Chúa và làm cho con được lành.  Xin cho con được vui mừng trong lòng từ ái vô biên của Chúa.

          “Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim của Chúa!  Như Chúa đã gần vớí mỗi người chúng con thế nào, thì xin Chúa cũng giúp con đừng cao ngạo xa cách anh chị em.  Nếu như họ có tự mình xa cách Chúa, xin Chúa cứ khuấy lên lòng cảm thương của con.  Xin Chúa giúp con biết trên hết hãy nhìn nhận họ là anh chị em của con, tất cả chúng con là con của cùng một Cha trên trời.  Xin giúp con biết cùng đau khổ với họ và vui mừng cùng họ, biết đón nhận họ và đồng hành với họ, như Chúa đã làm.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con trái tim giống như trái tim Chúa, một trái tim biết cảm thương và liên đới”.