Thứ Sáu tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:45-48

 

Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ.  (Lu-ca 19:47)

 

          Những ngày cuối đời của Chúa Giê-su đưa Người tới việc bị bắt và bị đóng đinh vào thập giá quả thực dồn dập qua đi rất nhanh.  Sáng này qua sáng khác, Chúa thức dậy sớm để cầu nguyện trên Núi cây dầu, rồi Chúa qua Đền Thờ để dạy dỗ dân chúng (Lu-ca 21:37).

          Thời gian này trong năm, chúng ta cũng cảm thấy dồn dập đủ chuyện.  Có thể chúng ta làm việc vất vả hơn hoặc phải đi đây đó vì những ngày nghỉ đến gần.  Nhưng sẽ ra sao nếu như thay vì chạy cuộc đua của chúng ta, chúng ta sẽ cùng chạy với Chúa Giê-su trong cuộc đua của Chúa?  Sẽ ra sao nếu chúng ta ngồi trước mặt Thiên Chúa mỗi buổi sáng, giống như Chúa Giê-su đã làm trên Núi cây dầu, và giống như các kẻ nghe Người giảng dạy trong Đền Thờ?

          Mỗi ngày, trước khi thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su đã chắc chắn Người sẽ dành thì giờ ở với Cha trên trời của Người.  Người bảo:  “Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy” (Gio-an 8:28).  Thật là tuyệt vời phải không?  Chúa Giê-su vẫn dành thì giờ để hội ý Thiên Chúa trong giờ cầu nguyện:  để ý thức những gì phải làm trong bước kế tiếp.  Nếu Chúa Giê-su làm công việc ấy, thì chẳng phải điều quan trọng hơn nhiều nữa, đó là chúng ta phải đến với Chúa mỗi ngày để được dẫn dắt chỉ bảo sao?

          Trong bản tính nhân loại của Chúa Giê-su, Người đã tìm được một nơi để cầu nguyện:  Núi cây dầu.  Rồi Người đã tìm được một thời gian tốt để cầu nguyện:  sáng sớm.  Thật là một gương mẫu giản dị!  Xếp đặt một thời gian đặc biệt mỗi ngày có nghĩa là sắp lại thời khóa biểu của bạn, hoặc đi ngủ sớm hơn một chút để sáng hôm sau bạn có chút thì giờ thinh lặng giúp bạn không bị gián đoạn khi cầu nguyện.  Xếp đặt một nơi đặc biệt là thiết lập một thứ thánh điện, thí dụ một nơi riêng rẽ để bạn có thể gặp gỡ Chúa khi bạn cầu nguyện.  Theo gương Chúa Giê-su sẽ giúp bạn tìm được sự khôn ngoan và dẫn dắt của Thiên Chúa dễ dàng hơn.

          Vậy bạn hãy theo gương Chúa Giê-su.  Thiên Chúa vui mừng khi bạn ca tụng và cầu nguyện với Người, nhưng Người cũng muốn nói chuyện với bạn nữa.  Người muốn chia sẻ cuộc sống bạn.  Bạn hãy cố gắng lắng nghe tiếng Người, theo sự hướng dẫn của Người và hãy biết rằng Người sẽ chúc lành cho tất cả những nỗ lực của bạn muốn theo Người.  Nếu bạn nghĩ được như thế, “giờ cầu nguyện” sẽ trở nên quan trọng hơn bất cứ công việc nào trong thời khóa biểu của bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Thầy dạy vĩ đại.  Con đến xin Chúa ban sức mạnh và dẫn dắt, giống như Chúa đã đến xin Chúa Cha”.