Thứ Tư tuần 33 Thường niên

Suy niệm Thánh Vịnh 150:1-6

 

Ca tụng Chúa đi!  (Thánh Vịnh 150:1)        

 

          Có bao giờ bạn xem một cuộc đốt pháo bông tuyệt vời không?  Những phút đầu người ta háo hức, nhưng ai cũng đợi chờ lúc thích thú nhất, đó là phần kết thúc đốt pháo bông.  Thánh Vịnh hôm nay là chương cuối cùng của sách Thánh Vịnh, và theo thể thức riêng của nó thì đúng là một kết thúc vĩ đại.  Qua suốt sách Thánh Vịnh, cuốn sách cầu nguyện trong Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy những diễn tả về Thiên Chúa và mối tương quan giữa Thiên Chúa với dân Người.  Các Thánh Vịnh nói về quyền năng, sự trung thành và lòng thương xót của Thiên Chúa.  Để đáp lại Chúa, nhiều Thánh Vịnh khuyến khích chúng ta hãy ca tụng Người.  Tuy nhiên, với tính cách là lời kêu gọi cuối cùng, Thánh Vịnh 150 này cho chúng ta biết phải ca tụng Chúa ở đâu, tại sao và thế nào, cũng như những ai phải làm công việc ca tụng này.

          Chúng ta phải ca tụng Chúa ở đâu?  Trong thánh điện Người.  Đối với tác giả Thánh Vịnh, nơi chốn nói đến ở đây chính là Đền Thờ, nhưng đối với chúng ta thì ý nghĩa rộng hơn.  Thánh điện dĩ nhiên là những ngôi nhà thờ của chúng ta, nhưng đó còn là nhà chúng ta và nhất là tận đáy tâm hồn chúng ta.

          Tại sao phải ca tụng Chúa?  Là vì uy phong của Người và vì những việc cao cả Người thực hiện.  Đã bao lần Thiên Chúa tỏ quyền năng và lòng thương xót của Người cho dân Ít-ra-en.  Cũng vậy, Người đã tỏ mình ra cho chúng ta biết Người là Đấng Toàn năng cứu độ, chữa lành và phục hồi.

          Phải ca tụng Chúa như thế nào?  Ca tụng bằng âm nhạc, ca hát và cả nhảy múa nữa.  Việc ca tụng phải bao gồm toàn bộ thân xác chúng ta.  Nó phải tràn đầy mọi phương diện.

          Sau hết, những ai phải ca tụng Chúa?  Giản dị thôi.  Là hết mọi người đang sống đều được kêu gọi hãy ca tụng Chúa!

          “Ai” ở đây gồm có luôn cả bạn nữa.  Vậy thì tại sao không đáp lại lời kêu gọi hãy ca tụng Chúa ngay từ bây giờ?  Bất cứ ở đâu, bạn hãy hướng về Chúa ngự ngay trong “thánh điện” tâm hồn bạn.  Hãy nhớ lại mọi sự Chúa đã làm cho bạn:  Người đã chúc phúc cho bạn, yêu thương bạn, gìn giữ bạn, cứu chuộc bạn, chữa lành bạn và biến đổi bạn.  Tiếp đến, bạn hãy tìm cách nào để ca tụng Người về tất cả những điều ấy.  Nếu bạn đang ở một chỗ riêng tư, hãy hát lên một bài thánh ca quen thuộc.  Nếu không thể hát to, bạn hãy hát trong tâm hồn, hoặc thầm thĩ dâng một lời nguyện tạ ơn.  Hay bạn có thể biểu lộ việc ca tụng bằng cách nói cho một người bạn biết rằng Chúa thật nhân lành đối với bạn như thế nào.

          Dù là hát hoặc nói hay chỉ suy nghĩ việc ca tụng Chúa thôi, bạn vẫn có thể giúp cho bầu khí chung quanh bạn có đầy vẻ đẹp của cầu nguyện.  Vậy suốt ngày hôm nay, bạn hãy gắng đáp lại lời kêu gọi hãy ca tụng Chúa.  Bạn hãy nhớ là mình thuộc về Chúa, và “Alleluia” chính là bài ca của bạn!

 

          “Lạy Chúa, con ca tụng Chúa!”