Chúa Nhật tuần 34 Thường niên

Lễ Chúa Giê-su Ki-tô, Vua vũ trụ

Suy niệm Lu-ca 23:35-43

 

Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi.  (Lu-ca 23:42)

 

          Tại Vương cung Thánh đường Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội ở Washington, D.C., bạn sẽ nhìn thấy bên trên bàn thờ chính một bức họa vĩ đại ghép bằng đá nhỏ mang tên Đức Ki-tô trong uy quyền.  Bức họa ghép bằng đá diễn tả Chúa Giê-su với sức mạnh cao vời, đưa cánh tay phải rắn chắc lên cao.  Mọi sự trong hình ảnh này là để diễn tả “phong cách thiên tử”.  Ngay đến dòng chữ ghi chú cũng thế:  “Đức Ki-tô hiển trị, Đức Ki-tô cai quản.  Đấng chiến thắng vĩnh cửu, Vua muôn đời”.

          Đây là hình ảnh trong tâm trí chúng ta khi nghĩ đến Chúa Giê-su là Vua – và thực đúng như vậy!  Chúa Giê-su chắc chắn đang ngự trị bên hữu Thiên Chúa Cha.  Mọi đầu gối phải bái quỳ trước mặt Người và “mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giê-su Ki-tô là Chúa” (Phi-líp-phê 2:10-11).  Thậm chí Chúa Giê-su còn nói về việc Người sẽ trở lại “trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người” (Mát-thêu 25:31).

          Tất cả những điều này đều tốt đẹp, nhưng bạn hãy nhìn vào đoạn Tin Mừng được chọn cho ngày lễ hôm nay.  Chúa Giê-su bị đóng đinh vào thập giá như một tên tội phạm thông thường.  Người bị treo giữa hai tên trộm cướp đang khi nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo Ít-ra-en nhạo báng Người.  Thật là một hình ảnh nhục nhã!  Tại sao Giáo Hội lại chọn một bài đọc bất ngờ như vậy?

          Đây chính là một nghịch lý của đời sống Ki-tô hữu.  Chúa Giê-su xứng đáng cho chúng ta tuân phục, không phải vì Người hãnh diện và đầy quyền lực, nhưng vì Người là một tôi tớ.  Người là Chúa không phải nhờ binh hùng tướng mạnh và ngai vàng lấp lánh, nhưng nhờ phẩm giá cao đẹp của tình yêu tự hiến thân mình.  Chúa khiêm nhường, cầu nguyện cho những kẻ nhạo báng Người.  Chúa đầy lòng thương xót, tha thứ ngay cho những kẻ hành hạ Người.  Chúa quảng đại, hứa ban nước thiên đàng cho người trộm thống hối.  Người là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng chỉ thi hành những điều Chúa Cha muốn Người làm.

          Hôm nay, bạn hãy cùng với Mẹ Ma-ri-a đứng dưới chân thánh giá và tuyên xưng Vua của bạn.  Hãy chăm chú nhìn Người khi Người dâng mình làm hy lễ vì bạn.  Hãy nhìn Người và để cho tâm hồn bạn được vui mừng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su là Vua muôn đời, Chúa quyền năng và đầy lòng thương xót.  Con phó thác cho Chúa.  Xin Chúa ngự đến và hiển trị trong tâm hồn con”.