Thứ Bảy tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 22:1-7

 

Đây, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến!  (Khải Huyền 22:7)

 

          Ba lần trong sách Khải Huyền, Chúa Giê-su loan báo:  “Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến” (Khải Huyền 22:7, 12, 20).  Rõ ràng những lời này nhắm mục đích an ủi bảy giáo hội mà sách này viết cho họ.  Tác giả là thánh Gio-an tại đảo Patmos, đã dạy tín hữu thuộc các giáo hội này, những người đang bị bách hại và gặp khó khăn, rằng họ phải trung thành, vì chẳng bao lâu nữa Chúa Giê-su sẽ đến.  Hình như thánh Gio-an muốn nói nếu họ cứ chịu khó chờ đợi thêm một chút nữa, mọi sự sẽ kết thúc tốt đẹp.

          Nhưng đã hai ngàn năm rồi mà Chúa Giê-su vẫn chưa đến.  Vậy chúng ta phải làm sao với lời hứa này?

          Một đàng, chúng ta không cần phải lo lắng về ngày nào là ngày Chúa Giê-su trở lại, vì chẳng ai biết được điều ấy.  Đàng khác, chúng ta lại phải luôn sẵn sàng.  Chính Chúa Giê-su đã kể nhiều dụ ngôn dạy chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng.  Người kể dụ ngôn mười cô trinh nữ, năm cô sẵn sàng và năm cô không sẵn sàng (Mát-thêu 25:1-13).  Người nói về những đầy tớ tỉnh thức, sẵn sàng đợi chủ trở về (Lu-ca 12:36-40).  Rồi Người nói về những hậu quả dành cho những kẻ không “ăn mặc” (chuẩn bị) cho xứng đáng để ăn mừng sau khi Người đến lần thứ hai (Mát-thêu 22:11-13).

          Mỗi ngày khi thức dậy, chúng ta sẵn sàng sử dụng thời giờ và năng lực của mình cho đủ mọi thứ sinh hoạt trong ngày.  Một số sinh hoạt rất là quan trọng, như gia đình và công ăn việc làm, còn những sinh hoạt khác ít quan trọng hơn.  Nhưng mọi sinh hoạt và bổn phận của chúng ta vẫn không quan trọng bằng việc phải chắc chắn là mình đang trên đường tiến tới cuộc sống đời đời với Chúa Giê-su.

          Vậy ở cuối năm phụng vụ này và bắt đầu mùa Vọng vào ngày mai, chúng ta hãy hứa là mỗi ngày tìm lấy một lúc để “trông đợi” ngày Chúa Giê-su trở lại thiết lập vương quốc vĩnh cửu của Người.  Chúng ta hãy có thời gian để cầu nguyện và cảm tạ Chúa Giê-su vì Người đã cứu chuộc chúng ta nhờ thánh giá của Người, vì Người đã làm cho đức tin chúng ta vững mạnh và sâu xa nhờ các bí tích, và vì Người đã ban cho chúng ta hồng ân Chúa Thánh Thần.  Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện:  “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy đến”.  Rõ ràng đây là lời cầu nguyện quan trọng nhất chúng ta có thể cầu nguyện.  Đó cũng là cách quan trọng nhất chúng ta có thể chắc chắn là mình đã chuẩn bị đón Chúa lại đến.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp con tỉnh thức luôn luôn, để con sẵn sàng chờ lúc Chúa lại đến trong vinh quang”.