Thứ Sáu tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 20:1-4, 11 – 21:2

 

Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang.  (Khải Huyền 21:2)

 

          Nghĩ đến việc chuẩn bị cho lễ cưới, chúng ta thường nghĩ về áo dài, phòng dự tiệc, đồ ăn thức uống và âm nhạc.  Nhưng công việc thực sự đáng kể nhất và đòi hỏi nhất trong việc chuẩn bị hôn nhân là được nhìn thấy một người nam và một người nữ cùng trưởng thành như một cặp vợ chồng.  Khi chuẩn bị cho đời sống hôn nhân, họ từ từ tách rời khỏi những lối sống cũ và bước vào một cuộc sống mới, trong đó hai người “trở nên một” (Sáng Thế 2:24).  Việc buông đi lối sống cũ nhiều khi có thể khó khăn, nhưng niềm vui của đời hôn nhân cũng đáng để họ buông đi như vậy.

          Dường như là kỳ cục khi sách Khải Huyền sử dụng hình ảnh lễ cưới khi nói về ngày tận thế.  Trước hết mọi sự tàn phá được mô tả ở phần đầu bài đọc này dường như không phù hợp với hình ảnh một tân nương chuẩn bị gặp tân lang.  Tuy nhiên việc so sánh hôn nhân thường được sử dụng cho thấy rõ là Thiên Chúa không muốn chúng ta chú ý đến việc tàn phá, nhưng đến việc Người trở lại.  Người muốn chúng ta vui mừng chuẩn bị tựa như tân nương sẵn sàng cho lễ cưới của cô.

          Cũng như tân nương và tân lang vui vẻ từ bỏ sự độc lập của mình để trở nên một, Thiên Chúa muốn chúng ta vui mừng tách biệt khỏi những chi phối tội lỗi của cuộc sống thế gian này, hầu có thể kết hiệp với Người.  Người không muốn chúng ta bị ràng buộc vào những gì chúng ta đã bỏ lại;  Người muốn chúng ta hãy nhìn thẳng vào những gì ở trước mặt  .

          Đây là một cách bạn có thể sử dụng để chuẩn bị sẵn sàng ngày Chúa Giê-su trở lại.

          Cô dâu chú rể mặc quần áo cưới đặc biệt.  Cũng thế, chúng ta mang quần áo “bình thường” sẽ không thích hợp với một lễ cưới.  Quần áo bình thường ấy là những tập quán hoặc lối suy nghĩ cũ có thể là tội lỗi, hoặc có thể chỉ chú trọng đến những lo lắng mau qua.  Còn nếu chúng ta muốn mặc quần áo thích hợp cho lễ cưới, tức là sự thánh thiện và lòng yêu mến Chúa, thì chúng ta cần “cởi bỏ” quần áo của sự cay đắng, tham lam hoặc ích kỷ.  Dĩ nhiên việc thay đổi này đòi hỏi thời gian và Chúa Giê-su vẫn đời đời kiên nhẫn chờ đợi.  Việc cởi bỏ cần phải dần dần.  Bạn hãy nhớ là một đời sống mới đang chờ bạn:  đời đời được kết hiệp với Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con bỏ đi mọi sợ hãi và những quyến luyến thế gian, khi con vui mừng chuẩn bị dự tiệc cưới của Chúa ở trên trời”.