Thứ Tư tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 15:1-4

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu.  (Khải Huyền 15:3)

 

          Trong nhạc lý, nhạc đề là một chuỗi liên tiếp những nốt nhạc tiếp tục lập lại.  Chính nhạc đề đã đem lại cho một nhạc phẩm đặc nét của nó và giúp bạn nhận ra bản nhạc.  Có lẽ một trong những nhạc đề dễ nhận ra nhất trong âm nhạc, đó là bốn nốt liên tiếp trong Nhạc khúc số 5 của Beethoven:  “La-la-la-là!  La-la-la-là!”  Thực là tuyệt vời vì chỉ bốn nốt nhạc thôi cũng đã

Cống hiến thật nhiều cho toàn tác phẩm.  Chính Beethoven đã gọi chúng là “định mệnh gõ cửa”.

          Cũng có những nhạc đề trong sách Khải Huyền, và một trong những nhạc đề ấy là sự ca tụng.  Trong bài đọc hôm nay, các thánh trên trời hát lên bài ca tương tự như bài ca mà ông Mô-sê đã xướng lên sau khi Thiên Chúa giải thoát dân Ít-ra-en khỏi ách nô lệ Ai-cập.  Các thánh ngợi khen Thiên Chúa vì Chúa Ki-tô đã giải thoát các ngài khỏi tội lỗi của thế gian.  Trước đây trong sách Khải Huyền, chúng ta cũng thấy các thánh ca tụng Thiên Chúa.  Các ngài cho chúng ta thấy hình ảnh về thiên đàng:  một bản hợp xướng không ngừng ca tụng Thiên Chúa và vinh quang Người (Khải Huyền 5:9-14).

          Cũng vậy, chúng ta được kêu gọi hãy sống làm sao “để hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời” (Ê-phê-xô 1:6).  Tuy nhiên ca tụng Chúa không chỉ nhờ những gì chúng ta sẽ làm sau khi được lên thiên đàng, mà là những gì chúng ta có thể làm ngay tại trần gian này, nhờ vậy chúng sẽ dọn đường cho chúng ta lên thiên đàng.  Ca tụng đem chúng ta ra khỏi nơi đây và lúc này, để đưa chúng ta lên trong sự hiện diện của Thiên Chúa.  Chúng ta có thể ca tụng Chúa, dù mọi sự được tốt đẹp hay khốn khó, bởi vì việc ca tụng không phải vì cuộc sống chúng ta diễn ra như thế nào, nhưng vì Chúa là Đấng tuyệt hảo.

          Thực sự bạn không cần lý do để ca tụng Chúa.  Hay nói đúng hơn, Chúa là lý do duy nhất để bạn ca tụng Người.  Bạn có thể ca tụng Người vì quyền năng của Người, vì đức khôn ngoan và lòng thương xót của Người.  Bạn có thể tôn vinh Người vì tình yêu của Người, vì đức công chính và lòng từ ái của Người.  Lại nữa, có một nhạc đề ca tụng trải dài suốt cuộc sống chúng ta sẽ giúp chúng ta chú tâm đến ý nghĩa cuộc sống, đó là biết, yêu mến và phụng sự  Chúa.

          Vậy bạn hãy hát lên một bài để ca tụng Chúa!  Hãy hát lên trong tâm hồn bạn, hát thật to, hoặc hát bằng những lời của Kinh Thánh.  Nhạc đề của Beethoven là “định mệnh gõ cửa”.  Nhạc đề ca tụng của bạn là cách để bạn gõ cửa nhà Cha trên trời của bạn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu vững bền của Chúa!  Xin cho con đừng khi nào ngừng tôn vinh danh Chúa”.