Chúa Nhật tuần I mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 21:25-28,34-36

 

Anh em hãy tỉnh thức… Anh em sắp được cứu chuộc.  (Lu-ca 21:36,28)

 

          Lại bắt đầu một mùa Vọng mới với những lời cảnh báo hãy tỉnh thức, nhưng cũng với những lời bảo đảm đầy tin tưởng nữa.  Chẳng phải là tức cười hay sao, khi chúng ta quá vội vàng chú ý đến những câu Kinh Thánh đe dọa mà quên mất những câu nhắc nhở chúng ta rằng Chúa trung thành và rất quan tâm đến chúng ta?

          Ngay bây giờ bạn có tin rằng Chúa chẳng muốn điều gì khác hơn là ban cho bạn những điều tốt lành không?  Đúng vậy, Người đã tuôn đổ ân sủng xuống trên dân Người từ bao ngàn năm.  Ngay từ thuở ban đầu, Người đã dẫn đưa chúng ta tới ngày “chúng ta được cứu chuộc” rồi, thì làm sao Người dừng lại được (Lu-ca 21:28)?

          Trong bài đọc Tân Ước hôm nay, chúng ta thấy thánh Phao-lô cầu xin cho tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca biết yêu thương nhau thắm thiết hơn đang khi họ chờ đợi Chúa trở lại (1 Thê-xa-lô-ni-ca 3:12-13).  Thánh Phao-lô đã cầu nguyện như thế, không phải vì ngài nghĩ là tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca đã không yêu thương nhau.  Trái lại, ngài bắt đầu bức thư bằng cách khen ngợi họ về những việc họ làm vì lòng tin và những khó nhọc họ gánh vác vì lòng mến (1:3).  Thánh Phao-lô không sửa sai họ hoặc khuyên bảo họ;  nhưng ngài chúc mừng họ và khích lệ họ hãy tiếp tục làm việc tốt!

          Điều đó cũng thích hợp với bạn.  Chúa không bực mình vì đức tin của bạn hoặc lòng yêu thương tha nhân của bạn không phát triển hơn.  Người biết tâm hồn bạn;  Người biết bạn rất muốn làm đẹp lòng Người.  Người vui mừng với đức tin và tình yêu bạn hiện đang có, mặc dù là chưa hoàn hảo.  Giờ đây Người thúc giục bạn hãy bước thêm bước nữa để bạn được đầy tràn đức tin và yêu thương.

          Chúng ta đang đi vào mùa Vọng, mùa ân sủng vì Chúa mời gọi chúng ta hãy bước sâu vào trong tình yêu và sự hiện diện của Người.  Qua suốt bốn tuần lễ, bạn sẽ có nhiều cơ hội để liên hệ với Chúa, hoặc trong Thánh lễ, lúc cầu nguyện hay qua những gặp gỡ với người khác.  Cứ tận dụng tất cả.  Bạn hãy tin rằng mỗi tình huống là một cơ hội để ơn cứu chuộc của bạn được khai mở rõ ràng hơn.

 

          “Lạy Chúa, xin kéo con đến gần Chúa hơn trong mùa Vọng này”.