Thứ Ba tuần I mùa Vọng

Suy niệm I-sai-a 11:1-10

 

Ngày ấy, từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non.  (I-sai-a 11:1)

 

          Một gốc cây già ở trong rừng không ai biết đến.  Nó đã từng là một cây to lớn từ lâu đời, rồi ai đó đã cắt nó và để lại gốc, nghĩ rằng nó sẽ chết và thối đi.  Nhưng điều ấy đã không xảy ra.  Sau nhiều năm, nó cho thấy những dấu hiệu        là còn sống.  Một mầm nhỏ đang mọc ra từ gốc cổ thụ.  Mầm màu xanh và yếu ớt, khó mà nhận thấy, nhưng nó đang ở đấy như một phép lạ âm thầm vậy.

          Mặc dù một ngày kia những cành cây khỏe mạnh sẽ cho người ta bóng mát trú ẩn, nhưng hôm nay nó vẫn còn là một nhánh rất nhỏ.  Hoa trái có thể đầy dẫy sau này, nhưng bây giờ mới chỉ là một búp lá đang nở.

          Đó là hình ảnh ngôn sứ I-sai-a phác họa khi ngài mô tả một vị vua tương lai của Ít-ra-en sẽ đem tới sự công chính và bình an cho dân Thiên Chúa.  Đối với I-sai-a, vị vua ấy dường như là Khít-ki-gia, đứa con sơ sinh của vua A-khát hiện thời.  Đứa trẻ này sẽ trở thành một “Đa-vít vĩ đại”, sinh ra từ cùng một nguồn cội và sẽ thiết lập nền hòa bình công chính.

          Khi gợi lên hình ảnh một cây cổ thụ vĩ đại bắt đầu hồi sinh và sẽ dần dần hơn cả vinh quang trước kia của nó, ngôn sứ I-sai-a nói với dân chúng rằng Thiên Chúa đã không bỏ rơi họ.  Cái “gốc” của quốc gia họ đã không bị để mặc cho thối rữa!  Một thời đại canh tân và cứu chuộc đang tới, mặc dù thời đại ấy mới chỉ khởi đầu như một chồi nhỏ giữa rừng sâu.

          Đó cũng là cách Thiên Chúa muốn chúng ta nhìn vào việc Con của Người giáng sinh.  Người muốn chúng ta thấy rằng đứa trẻ này tuy trông thật yếu đuối, nhưng sẽ là Đấng mang sứ mệnh thay đổi thế giới.  Đối với hầu hết mọi người, thật khó mà nhìn Chúa Giê-su theo cách ấy, nhưng có một số người đã nhìn thấy như vậy.  Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se, cũng như ông già Si-mê-ôn và bà An-na, có lẽ cùng với nhiều người khác nữa đã thấy như vậy.  Rồi những gì họ đã thấy làm cho cuộc đời họ thay đổi.  Ông Si-mê-ôn thì được đầy bình an, vì chính mắt ông đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.  Bà An-na được phấn khởi đến nỗi không ngừng nói về Hài Nhi.

           Vậy bạn sẽ thấy được gì khi ngắm nhìn Hài Nhi trong máng cỏ?

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con để con nhận biết Chúa là Đấng nào”.