Thứ Hai tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 4:18-22

Lễ thánh An-rê, tông đồ

 

Phê-rô, và người anh là ông An-rê  (Mát-thêu 4:18)

 

          Trước hết chúng ta gặp ông An-rê trong sách Tin Mừng Mát-thêu, ông đang lưới cá với em là ông Phê-rô.  Thực vậy, cả bốn sách Tin Mừng đều xác định ông An-rê ở cùng với ông Phê-rô.  Có phải điều này có nghĩa ông chỉ là phụ tá cho người đứng đầu nhóm tông đồ hay không?  Không phải vậy, nhưng mối liên hệ của họ còn hơn cả ngang hàng rất nhiều, hơn cả Phao-lô với Ba-na-bê nữa.

          Chẳng có người anh em nào trở thành một người mà lại thiếu vắng người kia.  Chẳng có người anh em nào phát huy những tài năng độc đáo của mình mà lại không có mối liên hệ và đoàn kết với người kia.  Họ cần đến nhau!

          Đã từng làm môn đệ của ông Gio-an Tẩy Giả, An-rê là một trong số những người đầu tiên đi theo Chúa Giê-su.  Ông thực sự cũng là người rao giảng Tin Mừng cho em mình là Phê-rô!  Rõ ràng nếu không nhờ An-rê thì Phê-rô đâu có trở thành một con người khác.  Đức tin giản dị và vững vàng của ông chắc chắn đã gây một ảnh hưởng sâu xa trên người dân chài bộc trực kia.  Còn về phần mình, An-rê đã phát huy dưới sự lãnh đạo của Phê-rô khi Giáo Hội sơ khai bắt đầu bành trướng ra khỏi Giê-ru-sa-lem trong những ngày sau lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.

          Mặc dù thánh An-rê không có gì nổi bật, nhưng dân chúng biết ngài là người đáng tin cậy, từ một em bé đưa cho ngài mấy chiếc bánh và vài con cá (Gio-an 6:8-9) cho đến ông Phi-líp-phê nhờ ngài giúp nhóm người Hy-lạp được gặp Chúa Giê-su (12:20-22).  Thánh An-rê rất vui vẻ làm việc ở hậu trường và đức tin vững vàng của ngài đã trổ sinh thật nhiều hoa trái!

          Đó là điều khiến cho thánh An-rê trở nên gương mẫu cho chúng ta.  Có lẽ bạn thấy mình chỉ là một người Công giáo giản dị bình thường.  Có thể bạn không có một môi trường lớn lao để rao giảng Tin Mừng.  Có thể bạn không đóng vai trò nào quan trọng trong giáo xứ.  Có thể bạn không có ảnh hưởng nào trên người khác cả.  Nhưng bạn không hẳn chỉ là một người phụ tá.  Cũng như thánh An-rê, bạn là một cây cột của Giáo Hội.  Nếu không có bạn, Giáo Hội sẽ cứ như vậy thôi.

          Thường chúng ta không nhận ra ảnh hưởng của mình đối với Giáo Hội.  Thường chúng ta không biết được những lời cầu nguyện của mình có làm được gì trong những bối cảnh to lớn hay không.  Nhưng có Chúa biết.  Người trân quý từng lời cầu nguyện của chúng ta và Người vui mừng mỗi khi chúng ta quay lưng lại cám dỗ và tín thác nơi Người.  Vậy bạn hãy tiếp tục theo Chúa;  chúng tôi cần bạn!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã gọi con đến phục vụ Chúa!  Cảm tạ Chúa đã ban cho con một vai trò cốt yếu trong Giáo Hội Chúa!”