Thứ Năm tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 7:21,24-27

 

Nhà ấy đã xây trên nền đá.  (Mát-thêu 7:25)

 

          Những người nghe Chúa Giê-su giảng có thể dễ dàng hiểu dụ ngôn Người nói về những ngôi nhà xây trên cát hay trên đá.  Tại Pha-lét-tin, những trận mưa lũ thường xảy ra từ tháng mười một sang tháng tư, cuốn đi những nhà cửa không được xây vững chắc.  Nhưng làm sao chúng ta có thể liên hệ câu chuyện ấy với cuộc sống chúng ta ở thế kỷ 21 này?  Bằng cách xét lại những cách thức chúng ta đang xây cất ngôi nhà thiêng liêng của chúng ta trên nền vững chắc.

          Thứ nhất, chúng ta phải cẩn thận xây nó trên chính Chúa Giê-su.  Người là nền vững chắc duy nhất chúng ta có thể gặp được.  Điều này nghĩa là hãy nắm vững những chân lý Chúa là Đấng nào và Người đã làm những gì cho ta, nói khác đi, chúng ta hãy nắm chắc tất cả những chân lý được tuyên xưng trong kinh Tin kính.

          Thứ hai, chúng ta phải cẩn thận sử dụng những vật liệu đúng trong khi xây nhà và cũng phải biết sử dụng đúng cách nữa.  Điều này nghĩa là chúng ta hãy phát huy những tài năng Chúa ban để tôn vinh Chúa và không chỉ phục vụ cho những nhu cầu và ước muốn riêng tư của mình.  Cũng có nghĩa là chúng ta hãy dành thì giờ để cầu nguyện và suy niệm Kinh Thánh, cầu xin Chúa Thánh Thần uốn nắn chúng ta nên hình ảnh Chúa Ki-tô.

          Sau hết, chúng ta có thể xem xét môi trường chung quanh nơi chúng ta đang xây ngôi nhà này, bằng cách nhìn lại những mối tương quan của chúng ta.  Sự tử tế của chúng ta có xây dựng được những tình bạn không?  Chúng ta có đang đi đúng cách khi chăm sóc cho người nghèo khổ và những người bị bỏ rơi không?  Còn việc chúng ta phục vụ Giáo Hội thì thế nào?  Nếu chúng ta đã có được một lãnh vực gồm những bạn bè và sinh hoạt đích thực, chúng ta sẽ thấy an toàn hơn là bước đi một mình.

          Nếu tất cả những điều này xem ra quá nhiều, thì bạn hãy nhớ rằng xây nhà không phải là công việc làm trong nháy mắt.  Nhưng bạn phải mang từng viên gạch, tiến hành từng bước.  Bạn hãy nhớ rằng nếu bạn phát huy ba phương diện này, là kết hiệp với Chúa Giê-su, sử dụng những vật liệu cho đúng và chăm sóc tha nhân, thì nền nhà của bạn càng vững chắc hơn.

          Bạn cũng hãy nhớ bạn không phải là người đang xây nhà một mình!  Nếu bạn trung thành cầu nguyện, bạn sẽ gặp Chúa Giê-su với mũ an toàn trên đầu và dụng cụ đeo ngang lưng đang giúp đỡ bạn từng bước đấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa là đá tảng góc tường.  Xin Chúa giúp con xây một ngôi nhà vững chắc trên nền đức tin và lòng tín thác nơi Chúa.  Con muốn làm tay chân của Chúa trong thế giới này”.