Thứ Sáu tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 9:27-31

 

Các anh tin thế nào thì được như vậy.  (Mát-thêu 9:29)

 

          Nếu vào trang mạng Google để kiếm từ “challenge” (thách đố), bạn sẽ có hơn một tỷ mốt câu trả lời.  Làm như chúng ta là một dân tộc lúc nào cũng thèm khát thách đố.  Phải, những lời của Chúa Giê-su hôm nay thách đố chúng ta hãy tự hỏi:  “Tôi phải có đức tin để làm gì?”  Có lẽ bạn phải có đức tin để tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, chứ không phải để chuyển núi rời non.  Có lẽ bạn phải có đức tin để cầu xin được chữa lành khỏi cơn sốt, chứ không phải để làm cho người mù được sáng mắt.

          Bạn thấy đó, câu hỏi không phải là bạn không có đức tin, nhưng là bạn có được ngần nào đức tin.  Bởi vì quả thực bạn đang có đức tin mà!  Bạn đọc Kinh Thánh.  Bạn muốn làm tốt hơn khi cầu nguyện.  Bạn đang tìm cách để biết Chúa Giê-su nhiều hơn.  Vậy nếu đang tìm kiếm Chúa, yêu mến Chúa và phục vụ Người như thế, thì có nghĩa là đức tin của bạn đang phát triển đấy.  Bạn là một “công trình đang được tiến hành” và điều ấy hoàn toàn đẹp lòng Chúa.  Người kiên nhẫn và trung thành;  một khi đã bắt đầu hoạt động đức tin ở nơi bạn, Người sẽ tiếp tục giúp đỡ bạn tiến triển trong đức tin ấy, miễn là bạn cứ cố gắng đi theo Người.

          Vậy bạn hãy nắm vững đức tin bạn đang có hôm nay!  Hãy vui mừng với đức tin ấy.  Hãy cảm tạ Chúa vì đức tin ấy.  Bạn hãy tin vào Cha trên trời của bạn để làm tăng triển đức tin của bạn hôm nay, ngày mai và qua suốt mùa Vọng.

          Giờ đây, bạn hãy tự hỏi một lần nữa:  “Tôi phải có đức tin để làm gì?”  Bạn hãy ngồi thinh lặng và suy nghĩ.  Chúa Thánh Thần sẽ giúp bạn nhìn vào đức tin của bạn;  đừng lo lắng nếu đức tin ấy có vẻ bé nhỏ đối với bạn.  Bạn hãy nhớ Chúa Giê-su đã hứa dù đức tin chỉ bằng hạt cải cũng có sức chuyển rời núi non.

          Có lẽ đức tin của bạn hôm nay xem như là nền tảng để bạn tin rằng mình sẽ nghe được tiếng Chúa rõ hơn một chút trong mùa Vọng này.  Hoặc đức tin ấy sẽ giúp bạn lựa chọn tha thứ, ngay cả khi bạn không thấy có dấu hiệu thay đổi nào nơi người mà bạn tha thứ.  Bạn sẽ thấy mình gần Chúa hơn, khi bạn để cho đức tin dẫn dắt bạn trong ngày sống chứ không phải những cảm nghĩ hoặc những cám dỗ.  Nếu bạn phạm sai lầm hoặc nhận thấy có điều gì như là thất bại, cũng đừng lo lắng.  Đó là dịp để học hỏi và lớn lên!  Một ngày kia bạn sẽ thực sự có thể rời núi non!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin!  Xin Chúa giúp con kiên nhẫn với chính mình như Chúa kiên nhẫn với con”.