Chúa Nhật tuần II mùa Vọng

Suy niệm Phi-líp-phê 1:4-6,8-11

 

Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm.  (Phi-líp-phê 1:6)

         

          Mỗi năm vào mùa Đông tại Trung quốc, ngày hội Điêu khắc đá băng được tổ chức tại tỉnh Heilongjiang.  Các nghệ nhân lấy những khối băng từ sông Songhua gần đó rồi khắc thành những ngôi nhà và tạo nên một thành phố đá băng tráng lệ.  Khi mọi sự đã hoàn tất, thành phố đá băng tràn ngập ánh sáng và du khách từ các nơi tuốn đến để chiêm ngưỡng công trình.

          Trong bài đọc thứ hai hôm nay, thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là một điêu khắc gia.  Nhưng thay vì điêu khắc đá băng, Thiên Chúa tạo hình chúng ta. Mục đích của Người là làm cho chúng ta thành những chứng nhân tỏa sáng tình yêu và ân sủng của Người.  Thánh Phao-lô tiếp tục nói rằng ngài hết sức tin tưởng Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì Người đã khởi sự.  Khẳng định của thánh Phao-lô đưa ra hai câu hỏi:  thứ nhất, “công việc tốt lành” Thiên Chúa đã làm là công việc gì?  Và thứ hai, tại sao thánh Phao-lô lại tin tưởng công việc ấy sẽ được hoàn thành?

          “Công việc” Thiên Chúa đã làm nơi chúng ta là việc cứu độ chúng ta.  Đó là việc Chúa Thánh Thần uốn nắn chúng ta để mỗi ngày một trở nên giống Chúa Ki-tô hơn.  Vì thế chúng ta mừng lễ Giáng Sinh trước hết là vì Thiên Chúa đã sai Con của Người đến trần gian, không phải để kết án chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta (Gio-an 3:17).

          Thánh Phao-lô tin tưởng công việc cứu độ sẽ được hoàn tất, vì ngài biết rằng trước hết đó là công việc của Chúa chứ không phải của chúng ta, nên Chúa luôn hoàn tất điều Người đã khởi sự!  Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su phán:  “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng Thầy đã chọn anh em” (Gio-an 15:16).  Giống như Chúa đã chọn Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se, Phê-rô và Phao-lô, Người cũng chọn mỗi người chúng ta và kêu gọi chúng ta tới ơn cứu độ.  Chúng ta thuộc về Người!

          Giờ đây, Thiên Chúa chọn mọi người, nhưng không phải mọi người đều đáp lại lời Người kêu gọi.  Công việc của Người thật là nhiều, nhưng chúng ta chỉ phải làm một phần nào thôi.  Cho nên hôm nay bạn hãy quyết định chọn Chúa Ki-tô.  Hãy biết rằng Người sẽ ban cho bạn tất cả ân sủng bạn cần để trở nên giống như Người.  Người đã tuyển chọn bạn;  Người đã bắt đầu điêu khắc bạn thành một kiệt tác;  Người chỉ ngừng nghỉ cho tới khi nào bạn chiếu tỏa ánh sáng và tình yêu của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con thuộc về Chúa!  Xin Chúa hãy đến và tiếp tục công việc của Chúa ở trong tâm hồn con”.