Thứ Bảy tuần II mùa Vọng

Suy niệm Da-ca-ri-a 2:14-17

Lễ kính Đức Mẹ Guadalupe

 

Này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi.  (Da-ca-ri-a 2:14)

 

          Giáng Sinh là lúc để gia đình họp mặt.  Trên khắp thế giới,các gia đình họp nhau lại trong thời gian đặc biệt này để cùng cử hành sự sống của họ.  Mặc cho mọi đòi hỏi của việc tổ chức những buổi họp mặt này, chúng ta thường vẫn trông chờ những buổi ấy với sự phấn khởi và hăng hái chuẩn bị.

          Theo ngôn sứ Da-ca-ri-a, Thiên Chúa cũng đã hứa đến và ở lại với chúng ta:  “Này Ta đang đến để ở lại giữa ngươi” (Da-ca-ri-a 2:14).  Chúng ta biết lời tiên tri này đã được thể hiện ngày Giáng Sinh, khi Chúa Giê-su trở thành Đấng Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi.  Nhưng Chúa không đến và nói:  “Bữa ăn có món gì vậy?”  Nhưng Người đã đến mang theo những ân phúc trời cao:  bình an, sự tha thứ, hòa giải, niềm vui và nhiều thứ khác.  Thêm nữa, Người đến không chỉ để thăm nom ít ngày.  Nhưng Người đến cắm lều trong tâm hồn chúng ta mãi mãi.

          Bạn sẽ làm gì nếu như Chúa hiện ra với bạn và hỏi bạn rằng Người có thể chuyển đến ở với bạn không?  Đó chính là điều đã xảy ra khi thiên sứ Gáp-riên hiện ra với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.  Thiên Chúa đã đến với Mẹ, vừa theo nghĩa đen vừa theo nghĩa thiêng liêng, và Người đã làm thay đổi cuộc sống của Mẹ vĩnh viễn.  Luôn quảng đại và khiêm nhường, Mẹ Ma-ri-a đã tiếp đón Chúa.  Mẹ sắp đặt toàn bộ cuộc sống dành cho Người, đối xử với Người như vị khách tôn kính.

          Đó cũng là điều đã xảy ra cho thánh Juan Diego khi Mẹ Ma-ri-a hiện ra với ngài trên đồi Tepeyac tại miền Trung bộ Mexico năm 1531.  Ngài đã đón tiếp Mẹ và sắp đặt lại cuộc sống của mình để dành chỗ cho Mẹ và sứ điệp cứu độ nhờ Con của Mẹ.  Rồi do lòng trung thành của ngài, hàng triệu bản dân Astec đã được đến với đức tin.

          Có lẽ chúng ta có thể nói rằng thị kiến về một thiên thần hoặc về chính Mẹ Ma-ri-a cũng có thể thúc đẩy chúng ta làm điều gì đó tương tự.  Nhưng chính Chúa Giê-su hiện ra với chúng ta mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ.  Người ở đó trong hình bánh và rượu, muốn đến và ở với chúng ta.

          Vậy lễ Giáng Sinh gần đến, và chúng ta một lần nữa sắp cử hành việc Chúa Giê-su đến, chúng ta hãy tiếp đón Người.  Chúng ta hãy cố gắng sắp xếp lại cuộc sống để dành cho Người.  Chúng ta hãy ráng hết sức đem sự sống và tình yêu của Người đến với các gia đình, họ hàng thân thuộc và bạn hữu.

 

          “Lạy Chúa, con đón tiếp Chúa đến cư ngụ trong tâm hồn con.  Xin Chúa giúp con làm khí cụ cho sự hiện diện của Chúa trong thế giới này”.