Thứ Hai tuần II mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 5:17-26

 

Đứng dậy mà đi.  (Lu-ca 5:23)

 

          Đôi khi chúng ta cảm thấy dường như là đức tin chúng ta đông cứng trong tâm hồn mình.  Chúng ta cảm thấy mình bị tê liệt thiêng liêng, không sao cảm nhận được Chúa Thánh Thần hoặc sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa.  Không biết phải làm gì, chúng ta đã phải trải qua nhiều ngày chỉ còn hy vọng có ai đó hoặc tình huống nào đó kéo chúng ta dậy và đặt chúng ta dưới chân Chúa Giê-su.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta gặp một người ở trong tình huống hoàn toàn ngược lại.  Người này có lẽ không thể di chuyển thân xác mình, nhưng đức tin của anh cùng với đức tin của bạn bè anh lại thật sống động.  Đức tin ấy mạnh đủ để động viên anh tìm đủ cách đến với Chúa Giê-su.  Đức tin ấy đã giục giã bạn bè anh khiêng anh đi qua các đường phố Ca-phác-na-um để tới căn nhà nơi Chúa Giê-su đang rao giảng.

          Đức tin ấy cũng giúp họ thắng vượt mọi nỗi ngại ngùng e sợ khi họ phải khiêng người bại liệt đi qua một đám đông Pha-ri-sêu và kinh sư trong vùng đến nghe Chúa Giê-su giảng.

          Nhưng quan trọng nhất, đức tin ấy đã giúp họ đừng thất vọng quay về khi thấy căn nhà quá đông người nên không thể đem người bại liệt vào được.  Trái lại, đức tin ấy đã giúp họ phấn khởi leo lên nóc nhà và tìm cách đem người bạn của họ xuống ngay chân Chúa Giê-su.  Đức tin là thế đấy!

          Nếu người bại liệt này và các bạn hữu của anh đã làm một điều để dạy chúng ta, thì đó chính là đức tin phải hoàn toàn tránh thụ động.  Có một sự khác biệt lớn giữa đức tin chỉ biết chấp nhận những chân lý trong kinh Tin kính và đức tin thúc đẩy chúng ta đi tới những hành vi tin tưởng, ngay cả khi chúng ta không cảm nhận được gì!

          Trong Giáo Hội hôm nay, Thánh Thần đang đổi mới những hồng ân chữa lành.  Linh mục và giáo dân đều được khuyến khích hãy cầu nguyện cùng với những người yếu đau và chúng ta được chứng kiến những việc chữa lành có thật do lời cầu nguyện của họ.  Vì thế Chúa Giê-su muốn giúp chúng ta tăng thêm đức tin.  Người muốn thấy chúng ta cầu nguyện cho người đau yếu và cầu cho những người đã mất đức tin được ăn năn trở lại.  Mong hết thảy chúng ta đều có can đảm để nói lên:  “Hãy đứng dậy mà đi!”

 

          “Lạy Cha, con tin Cha.  Con đặt hy vọng nơi Cha.  Hôm nay con sẽ tiến tới, mặc dù phải đối phó với những chướng ngại.  Xin Cha giúp con bước đi trong đức tin hôm nay”.