Thứ Bảy tuần III mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:5-25

Ngày 19 tháng 12

 

Ông trở về nhà.  (Lu-ca 1:23) 

 

          Khi thi hành bổn phận tư tế tại Đền Thờ, ông Da-ca-ri-a đã cảm nghiệm “giây phút của Chúa” trọng đại nhất trong đời.  Một sứ thần đầy vinh quang sự hiện diện của Thiên Chúa bất ngờ hiện ra trước mặt ông.

          Chúng ta biết sứ thần ấy chính là Gáp-riên, đấng đã đến loan báo việc Gio-an sinh ra.  Mặc dù cuộc hiện ra này thật đặc biệt, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thuộc những gì Chúa đang thực hiện nơi ông Da-ca-ri-a.  Một trong những câu rất gợi ý của bài Tin Mừng hôm nay thường ít được lưu ý, bởi vì xem ra nó không có gì là hứng thú cả:  Ông trở về nhà (Lu-ca 1:23).  Tuy nhiên chính tại nơi đây – nhà – mà hoa trái vĩ đại nhất trong đời ông Da-ca-ri-a bắt đầu phát triển!

          Chính tại nhà mà ông và bà Ê-li-sa-bét đã mang thai Gio-an, đứa con lạ lùng.  Cũng tại nhà mà ông Da-ca-ri-a đã trải qua hơn chín tháng trời sống trong thinh lặng của chiêm niệm, có được một đức tin phát huy mạnh mẽ.  Rồi cũng tại nhà mà ông Da-ca-ri-a nhờ ơn Thánh Thần trợ giúp đã đào tạo con trai ông thành một vị ngôn sứ vĩ đại.

          Còn bạn thì sao?  Cũng như ông Da-ca-ri-a, những cơ hội của bạn là những bổn phận phục vụ.  Có lẽ bạn tự nguyện làm người đọc sách thánh, ca viên, hoặc giữ trẻ trong khi đang có Thánh lễ.  Hoặc có thể bạn phục vụ cộng đồng của bạn.  Có lẽ bạn cũng đã cảm nghiệm “những giây phút của Chúa” đang khi bạn phục vụ.  Hãy biết rằng công việc của bạn thực sự tôn vinh Chúa.  Người thấy rõ việc phục vụ của bạn, và Người rất vui lòng.

          Nhưng tác vụ của bạn chỉ là một phần nhỏ của những gì Thiên Chúa đang thực hiện trong và nhờ bạn.  Khi những dấn thân của bạn đã hoàn tất và bạn trở về nhà, lúc ấy thường là hoa trái ngon ngọt và lâu bền nhất của bạn đang có cơ hội phát triển.  Nhà là nơi sự sống nảy sinh!  Đó là nơi bạn học để cho Chúa Ki-tô sống qua bạn.  Chính trong những quyết định nho nhỏ hằng ngày của bạn mà Chúa có thể làm những phép lạ, giống như Người đã làm cho ông Da-ca-ri-a.  Khi bạn rửa chén bát mà không càu nhàu, thì không phải là không có hứng thú đâu.  Trả lời một cách dễ thương đáp lại một câu phê bình gay gắt?  Đó là hoa trái của biến đổi nội tâm đấy!  Cầu nguyện cùng với con cái bạn?  Việc ấy đang đặt nền tảng cho một gia sản của cả một thế hệ!

          Không gì vui đối với Chúa hơn là khi Người thấy được hoa trái chúng ta vun trồng.

 

          “Lạy Chúa, con mở rộng tâm hồn và nhà con cho Chúa.  Xin Chúa hãy đến với chúng con!”